Hà Nội: Tổ chức hội chợ ra mắt sản phẩm làng nghề và OCOP

DNHN - Để giới thiệu và phát triển thương hiệu các sản phẩm làng nghề, thủ công mỹ nghệ và sản phẩm Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP). Vừa qua, Sở NN&PTNT thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 25/KH-SNN về tổ chức hội chợ giới thiệu trên địa bàn.

Theo kế hoạch, sẽ tổ chức 2 hội chợ giới thiệu các sản phẩm làng nghề, thủ công mỹ nghệ và sản phẩm OCOP Hà Nội thời gian trong vòng 4 ngày/hội chợ, trong đó, dự kiến từ ngày 08 - 11/4/2021 tại huyện Thạch Thất; dự kiến từ ngày 26 - 29/8/2021 tại huyện Gia Lâm. Hà Nội: Tổ chức 2 hội chợ giới thiệu sản phẩm làng nghề và OCOP Hà Nội tổ chức 2 hội chợ giới thiệu sản phẩm làng nghề và OCOP trong năm 2021 Quy mô hội chợ gồm 100 gian tiêu chuẩn và 1 gian hàng chung tham gia hội chợ. 

  Hội chợ thu hút đông đảo các sản phẩm OCOP của các địa phương.

Hội chợ nhằm mục đích quảng bá, giới thiệu các sản phẩm làng nghề truyền thống, các sản phẩm làng nghề độc đáo trên địa bàn thành phố; khuyến khích khả năng sáng tạo của các nghệ nhân, thợ thủ công nhằm nâng cao chất lượng, phát triển tinh hoa các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống của Thủ đô, góp phần bảo tồn, phát huy, phát triển các làng nghề truyền thống đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, gian hàng chung của ngành Nông nghiệp Hà Nội trưng bày, giới thiệu các sản phẩm làng nghề tiêu biểu, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP trên toàn thành phố. 100 gian hàng do các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất kinh doanh sản phẩm sản phẩm làng nghề tiêu biểu, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP, gian hàng của các hội sinh vật cảnh, gian hàng ẩm thực, chợ quê... trên toàn thành phố.

Đồng thời, giới thiệu, trưng bày những thành tựu đã đạt được trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn của thành phố Hà Nội. Trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông nghiệp sản xuất theo chuỗi, sản phẩm công nghiệp chủ lực tiêu biểu, sản phẩm làng nghề truyền thống của Hà Nội và sản phẩm OCOP.

Qua đó, góp phần thu hút đầu tư trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP với quy mô rộng, khuyến khích phát triển tiềm năng văn hóa du lịch và ngành nghề nông thôn, khôi phục và phát triển nghề, phát huy bản sắc dân tộc... Thông qua các hoạt động của Hội chợ, thực hiện hỗ trợ kết nối liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Kết nối giao thương các sản phẩm làng nghề, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP vào các hệ thống siêu thị, đơn vị kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, đơn vị kinh doanh đồ thủ công mỹ nghệ, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, các sàn giao dịch điện tử, bán hàng Online... để người tiêu dùng Thủ đô nhận diện thương hiệu, liên kết tiêu thụ sản phẩm OCOP.

Trung Hiếu

Tin liên quan