Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh

Tại Kỳ họp thứ 6- HĐND Thành phố Hà Nội khóa XV, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng-đã trình bày báo cáo tóm tắt Đánh giá bổ sung các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 2017, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Chỉ số năng lực cạnh tranh tăng hạng

Đánh giá bổ sung các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng cho biết, tổng hợp kết quả đạt được cả năm 2017 cho thấy những nhận định, đánh giá đã báo cáo HĐND Thành phố cơ bản phù hợp, trong đó, có thêm 1 chỉ tiêu vượt kế hoạch, nâng tổng số lên 7/20 chỉ tiêu vượt kế hoạch (đã báo cáo 6/20 chỉ tiêu vượt kế hoạch; nay thêm chỉ tiêu giảm hộ nghèo.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của thành phố Hà Nội

Năm 2018, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, thu hút đầu tư tăng, tổng vốn đầu tư xã hội tăng 9,9% so với cùng kỳ, ước đạt 128,9 nghìn tỷ đồng, giá cả hàng hóa, dịch vụ ổn định, công nghiệp thương mại du lịch tăng manh so cùng kỳ, nông nghiệp phát triển ổn định….

Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm tăng 7,07% theo phương pháp tính mới, cao hơn mức tăng 6 tháng đầu năm 2017 là 6,64%. Trong đó, các nhóm ngành tăng cao hơn so cùng kỳ. Cụ thể, dịch vụ tăng 7,04%, công nghiệp- xây dựng tăng 7,72%. Sản xuất công nghiệp đạt kết quả tích cực, chỉ số sản xuuất công nghiệp ước tăng 8%, cao hơn mức 6,07% so cùng kỳ… Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, chỉ số PCI đứng thứ 13/63 tỉnh, thành phố, cao nhất từ trước đến nay. Giá cả thị trường ổn định, chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp hơn so cùng kỳ (khoảng 2,24- 2,24%; cùng kỳ là 3,86%).

Cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh toàn diện. Thành phố dã thông qua đơn giản hóa đối với 61 thủ tục hành chínhthuộc 7 lĩnh vực quản lý Nhà nước. Hà Nội là Tỉnh/thành đầu tiên ban hành quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thong đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, DN, HTX có cung ứng dịch vụ công.

Ngành du lịch tiếp tục tăng mạnh do thực hiện hiệu quả các chương trình xúc tiến và quảng bá du lịch tròng và ngoài nước. Lượng khách quốc tế có lưu trú đến Thủ đô đạt 2,21 triệu lượt, tăng 27% (nếu gộp cả khách không lưu trú đạt 3,07 triệu lượt, tăng 26%). Đáng chú ý, khách đến với mục đích du lịch, nghỉ dưỡng tăng 34% so cùng kỳ, chủ yếu bằng đường hàng không (tăng 30,9%).

Ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tăng thu ngân sách

Đáng chú ý, thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được UBND Thành phố quan tâm chỉ đạo toàn diện. Thành phố đẩy mạnh xúc tiến kêu gọi đầu tư các dự án mới, đồng thời tích cực đôn đốc các cơ quan chuyên môn hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện dự án. Các chỉ số tổng hợp về năng lực cạnh tranh và cải cách hành chính năm 2017 tiếp tục tăng hạng và giữ vị trí cao so với các tỉnh, thành phố: Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đứng vị trí 13/63 (tăng 1 bậc); Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) đứng vị trí 2/63 (tăng 1 bậc). Tổ chức Hội nghị “Hà Nội 2018 - hợp tác đầu tư và phát triển” ngày 17/6/2018.

 Kỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 từ ngày 4 đến ngày 6/7/2018

Tổng vổn đầu tư xã hội ước thực hiện 128,9 nghìn tỷ đồng, tăng 9,9%; thu hút đầu tư nước ngoài ước đạt 1,2 tỷ USD, tăng 9,4%; lũy kế đến nay có 4.325 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn 27,94 tỷ USD, trong đó đã giải ngân khoảng 15,4 tỷ USD26. Các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách ước thực hiện 60 dự án, tồng mức đầu tư ước đạt 80 nghìn tỷ đồng, giảm 38% về số dự án nhưng tăng 19% về vốn; có 15 dự án điều chỉnh quy mô vốn, tăng 2,5 nghìn tỷ đồng. Đối với các dự án theo hình thức ppp, đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi 01 dự án, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 2 dự án, nâng tổng sổ dự án đầu tư theo hình thức ppp đang thực hiện lên 12 dự án, tổng mức đầu tư 28,4 nghìn tỷ đồng.

Khuyến khích thành lập DN, phát triển kinh tế tư nhân được quan tâm chỉ đạo toàn diện; đã trình HĐND Thành phố xem xét, phê duyệt đề án phát triên doanh nghiệp và khuyến khích chuyến đổi hộ kinh doanh thành công ty; duy trì thực hiện 100% hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng, đồng thời đảm bảo thời gian xừ lý các thủ tục hành chính liên quan trong vòng 03 ngày (trừ giải thể doanh nghiệp). Ước tính trong 6 tháng đầu năm 2018, có 12,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tồng vốn đãng ký 124 nghìn tỷ đồng, giảm 3% về số lượng nhưng tăng 31 % về vốn so với cùng kỳ; có 1,940 doanh nghiệp hoạt động trở lại, giảm 1,5% so cùng kỳ.

Về thu ngân sách, ngay từ đâu năm, Thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, nhất là các khoản nợ thuế, nợ tiền sử dụng đất... Thu NSNN 6 tháng đầu năm ước đạt 120 nghìn tỷ đồng, đạt 50,4% dự toán, tăng 19% so với cùng kỳ; trong đó: thu từ dầu thô 1,5 nghìn tỷ đồng, đạt 80,2% dự toán, tăng 23,7% so vói cùng kỳ; thu nội địa 111,2 nghìn tỷ đồng, đạt 51,4% dự toán, tăng 21,9% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 7,3 nghìn tỷ đồng, đạt 36,6% dự toán, bằng 87,1% so với cùng kỳ. Khoản thu từ xuất nhập khẩu giảm do tác động của một số chính sách lớn có hiệu lực từ năm 2018.

Trong 6 tháng cuối năm 2018, để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2018 ở mức cao nhất, các ngành các cấp, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp cần nỗ lực phấn đấu, thực hiện đồng bộ các giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết, Chương trình của Thành ủy, HĐND và UBND Thành phố. Trong đó, tập trung đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn, đặc biệt chú trọng công tác thu hồi nợ đọng thuế, phấn đẩu hoàn thành dự toán thu NSNN được giao. Thực hiện quản lý chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng dự toán được giao và các chế độ, chính sách theo quy định; điểu hành ngân sách chủ động, tích cực, đảm bảo an sinh xã hội và cân đôi ngân sách các câp; đây nhanh tiên độ giải ngân von đầu tư xây dựng cơ bản, nâng cao hiệu quả sử dụng vôn đầu tư; rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chỉ chưa thực sự cấp thiết; hạn chế toi đa tố chức hội nghị, lê hội, hội thảo, khánh tiết, công tác nước ngoài. Rà soát, thống nhất với Thường trực HĐND Thành phổ phương án sử dụng các nguồn lực phát sinh trong năm cũng như phương án.

Nha Trang

Tin liên quan