Gọi vốn thất bại, HAGL chuyển hướng huy động vốn từ nhân viên

22:16 26/04/2023

HAGL dự kiến phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Mục đích ghi nhận sự đóng góp và tạo động lực cho người lao động gắn bó và cống hiến trong tương lai.

Ảnh minh họa
HAGL muốn huy động vốn từ nhân viên

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) mới bổ sung một số nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 về đề cử nhân sự Hội đồng Quản trị và kế hoạch huy động vốn mới.

Theo kế hoạch này, HAGL dự kiến phát hành 20 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng tỷ lệ 2,16% số cổ phiếu đang lưu hành với giá 7.500 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, thị giá của cổ phiếu HAG hiện đang ở mức 7.590 đồng tại thời điểm chốt phiên giao dịch 26/4.

Nếu phát hành thành công, 50% số cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành; 50% còn lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Việc phát hành theo chương trình này sẽ bắt đầu triển khai từ ngày bắt đầu năm thứ 3 sau ngày được ĐHĐCĐ thông qua phương án. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.

Do phát hành dưới mệnh giá 10.000 đồng nên sau khi huy động được 150 tỷ đồng từ đợt phát hành thì HAGL cũng sẽ ghi nhận âm thặng dư vốn cổ phần và vốn chủ sở hữu giảm khoảng 50 tỷ đồng.

Trong trường hợp cổ phiếu không phát hành hết, HĐQT HAGL sẽ toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng phát hành số cổ phiếu chưa phân phối hết với giá bán không thấp hơn giá phát hành nêu trên.

Tờ trình mới bổ sung vào tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của HAGL diễn ra trong bối cảnh công ty vừa chào bán không thành công 161,9 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.500 đồng/cổ phiếu nhằm thu về gần 1.700 tỷ đồng dùng để bổ sung vốn cho các công ty con và thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu. Việc phát hành bất thành được HAGL cho biết do "diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường không phù hợp với giá chào bán dự kiến, dẫn đến việc các nhà đầu tư từ chối mua". 

P.V