Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô sản xuất lắp ráp trong nước

DNHN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 104 về thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt của kỳ tháng 10 và 11 đối với ôtô sản xuất lắp ráp trong nước. Theo đó, doanh nghiệp sẽ được gia hạn nộp chậm đến 30/12 năm nay.

Cụ thể, nếu người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ của kỳ tính thuế được gia hạn làm tăng số thuế phải nộp, thì số thuế được gia hạn sẽ gồm cả khoản thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung. Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn kê khai, nộp tờ khai thuế theo quy định thì chưa phải nộp số thuế phát sinh. 

Gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt đến 30/12/2021
Gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt đến 30/12/2021. (Ảnh: PV) 

Theo nghị định này, không chỉ có nhà sản xuất, lắp ráp ô tô mà các chi nhánh, đại lý của doanh nghiệp sản xuất ôtô cũng đều được gia hạn nộp  thuế. Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ôtô không thuộc diện được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Sau thời gian gia hạn, việc nộp loại thuế này được thực hiện theo quy định hiện hành. Nghị định có hiệu lực từ ngày 4/12.

Được biết, trong kỳ 6 tháng, số thu từ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước là hơn 19.500 tỷ đồng. Từ tháng 7, dịch bùng mạnh tại nhiều địa phương trọng điểm kinh tế nên Bộ Tài chính dự báo thuế tiêu thụ đặc biệt với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước vào những tháng cuối năm dự kiến khoảng 2.200 tỷ đồng mỗi tháng.

Quang Đạo (TH)

Tin liên quan