Dệt may Gia Định quyết thoái toàn bộ vốn tại Bông Bạch Tuyết

16:40 09/06/2023

Công ty CP Dệt may Gia Định sẽ tiến hành bán 35% cổ phần tại Công ty CP Bông Bạch Tuyết trong khoảng thời gian từ ngày 13/06 đến 11/07/2023.

Công ty CP Dệt may Gia Định (GID) đã thông báo quyết tâm bán toàn bộ 35% cổ phần tại Công ty CP Bông Bạch Tuyết (BBT/UPCoM) và tiếp tục thoái vốn tại Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (LGM/UPCoM). Quyết định này nhằm tập trung vào việc cải cách danh mục đầu tư của GID.

Theo thông tin đăng ký giao dịch, GID sẽ tiến hành bán hơn 3,4 triệu cổ phiếu BBT trong khoảng thời gian từ ngày 13/06 đến 11/07/2023. Đây tương đương với 35% vốn của BBT. Nếu thương vụ thành công, GID sẽ chấm dứt hoàn toàn việc nắm giữ cổ phần tại BBT.

Dệt may Gia Định quyết thoái toàn bộ vốn tại Bông Bạch Tuyết
Dệt may Gia Định quyết thoái toàn bộ vốn tại Bông Bạch Tuyết.

Với giá cổ phiếu BBT hiện đang ở mức 8.400 đồng/cp vào thời điểm 10h44 ngày 09/06/2023, ước tính giá trị giao dịch có thể đạt hơn 28,8 tỷ đồng.

Trước đó, GID đã đăng ký bán 35% cổ phần tại BBT từ ngày 28/04 đến 19/05 nhưng không thành công do giá không đạt mức được phê duyệt.

Đồng thời, GID cũng đăng ký bán hơn 1,9 triệu cổ phiếu LGM trong cùng thời gian từ ngày 13/06 đến 11/07/2023. Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của GID tại LGM sẽ giảm từ 51% xuống còn 25.5%, tương đương với gần 1,9 triệu cổ phiếu.

Với thị giá hiện tại của cổ phiếu LGM là 12.900 đồng/cp, ước tính giá trị giao dịch có thể đạt hơn 24 tỷ đồng. GID đã đăng ký bán số cổ phiếu LGM tương tự từ ngày 28/04 đến 19/05/2023, tuy nhiên không có giao dịch nào được thực hiện trong khoảng thời gian đó.

P.V (t/h)