Đầu tư Toàn Việt giảm lỷ lệ sở hữu tại Kinh doanh Nhà ITC

DNHN - Với thị giá 16.000 đồng/cp (22/09), ước tính cổ đông lớn của Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà là Công ty CP Đầu tư Toàn Việt đã thu về hơn 30 tỷ đồng sau khi hoàn tất thương vụ.

Mới đây, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư, Công ty CP Đầu tư Toàn Việt đã bán hơn 1,9 triệu cp ITC của Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà (ITC/HoSE).

Sau giao dịch, Công ty CP Đầu tư Toàn Việt đã giảm tỷ lệ sở hữu tại ITC từ 11,05% (Gần 8,8 triệu cp) xuống còn 8,63% (hơn 6,8 triệu cp).

Đầu tư Toàn Việt giảm lỷ lệ sở hữu tại Kinh doanh Nhà ITC
Đầu tư Toàn Việt giảm lỷ lệ sở hữu tại Kinh doanh Nhà ITC.

Với thị giá 16.000 đồng/cp (22/09), ước tính cổ đông lớn này đã thu về hơn 30 tỷ đồng sau khi hoàn tất thương vụ.  

Hiện tại, ITC vẫn chưa công bố BCTC quý II/2021 và BCTC bán niên soát xét do tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Căn cứ theo chỉ thị 12/2021 ngày 22/07/2021 về việc tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị 16, Công ty thuộc đối tượng bị tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh.

PV

 

Tin liên quan