Đâu là giải pháp để ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam phát triển?

15:13 15/05/2024

Ngành công nghiệp phụ trợ đóng vai trò cho sự phát triển và cạnh tranh của nền kinh tế. Nhưng ngành này đang gặp nhiều khó khăn và thách thức. Vậy cần có giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo điều kiện phát triển cho doanh nghiệp.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo đó, để cạnh tranh và tiến bộ trong ngành công nghiệp phụ trợ, việc đầu tư vào R&D là điều cần thiết. Các doanh nghiệp cần tạo ra sản phẩm và công nghệ mới, đáp ứng được yêu cầu cao về chất lượng và tiêu chuẩn từ các công ty chính trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Chính phủ cũng có thể hỗ trợ thông qua việc tài trợ nghiên cứu, xây dựng các trung tâm nghiên cứu và đẩy mạnh hợp tác giữa các doanh nghiệp và viện nghiên cứu.

Ngoài ra, để nâng cao năng lực và chất lượng công nghiệp phụ trợ, đào tạo và phát triển nhân lực là yếu tố quan trọng. Chính phủ và các doanh nghiệp nên đầu tư vào đào tạo kỹ năng kỹ thuật cao, quản lý chất lượng và quản lý chuỗi cung ứng. Đồng thời, cần tạo ra môi trường học tập và làm việc thuận lợi, khuyến khích sự sáng tạo và phát triển nghề nghiệp trong ngành công nghiệp phụ trợ.

Cần tăng cường cạnh tranh và khai thác tiềm năng, các doanh nghiệp trong ngành nên tạo ra mạng lưới hợp tác và liên kết với các đối tác trong và ngoài nước. Việc hợp tác với các doanh nghiệp chính, nhà cung cấp và khách hàng sẽ giúp tăng cường khả năng cung ứng, chia sẻ công nghệ và kiến thức, cũng như mở rộng thị trường tiêu thụ.

Từ đó, Chính phủ cần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong ngành công nghiệp phụ trợ. Điều này bao gồm việc giảm bớt quy định phức tạp, thủ tục hành chính rườm rà, và tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch và công bằng. Ngoài ra, cần tăng cường quản lý chất lượng và an toàn, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế để tăng cường độ tin cậy của ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Vậy nên, để thu hút đầu tư và phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, cần có cơ sở hạ tầng đáng tin cậy và hiện đại. Chính phủ cần tăng cường đầu tư vào các khu công nghiệp, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ như vận chuyển, logistics, và hệ thống thông tin kết nối. Đồng thời, cần xem xét các chính sách thuế và khuyến nghị cho các nhà đầu tư trong ngành công nghiệp phụ trợ.

Bên cạnh đó, việc mở rộng thị trường xuất khẩu là một cơ hội quan trọng để ngành công nghiệp phụ trợ phát triển. Các doanh nghiệp nên tìm kiếm và khám phá các thị trường mới, đa dạng hóa các kênh tiếp thị và xây dựng mối quan hệ đối tác với các công ty quốc tế. Chính phủ cũng có thể hỗ trợ thông qua các thỏa thuận thương mại tự do và các chương trình khuyến mãi xuất khẩu.

Nhờ vào những giải pháp trên, ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam có thể phát triển mạnh mẽ và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Sự đầu tư vào R&D, đào tạo nhân lực, hợp tác và liên kết, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, phát triển cơ sở hạ tầng và khám phá thị trường xuất khẩu mới sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam.

Theo Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương Phạm Tuấn Anh, các ngành công nghiệp đang có vai trò ngày càng quan trọng trong phát triển đất nước. Thống kê cho thấy, công nghiệp đang có tỷ lệ đóng góp lớn nhất với ngân sách và là ngành xuất khẩu chủ đạo. Hiện đã hình thành được một số tập đoàn tư nhân lớn và giải quyết nhiều việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động.

Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp cho rằng, nền công nghiệp hiện nay đang phát triển không cân đối, phụ thuộc lớn vào yếu tố bên ngoài. Công nghiệp nặng - nền tảng các ngành công nghiệp hiện chiếm tỉ trọng thấp. Công nghiệp hỗ trợ phụ thuộc đầu vào từ bên ngoài, giá trị gia tăng thấp, dễ bị tổn thương trước các biến động bên ngoài. Tác nhân chính để tạo ra chuyển dịch cơ cấu và giá trị trong công nghiệp Việt Nam là các doanh nghiệp FDI chứ không phải là các doanh nghiệp trong nước.

Trong khi đó, mối liên hệ, kết nối giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước lỏng lẻo, không tạo ra tác động lan tỏa giữa khu vực FDI và khu vực kinh tế trong nước, dẫn đến tình trạng “một quốc gia, hai nền kinh tế - ông Phạm Tuấn  Anh chia sẻ.

Nhân Hà Phan