Lợi nhuận ròng quý 2 của CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (SVT) giảm 53%

16:23 15/07/2023

Do sự sụt giảm cả về sản lượng tiêu thụ lẫn giá cả, CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (HOSE: SVT) ghi nhận đạt hơn 14 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 73% so với cùng kỳ năm 2022.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Kết thúc quý 2/2023, SVT đạt hơn 14 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 73% so với cùng kỳ năm trước. Mặt khác doanh thu hoạt động tài chính (chủ yếu là cổ tức, lợi nhuận được chia) cũng giảm 45%, còn hơn 3 tỷ đồng. Do vậy, Công ty thu về lãi ròng gần 3 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ.

SVT cho biết từ nhiều năm nay Công ty chỉ tập trung kinh doanh và đầu tư chủ yếu ở lĩnh vực giáo dục và thương mại giấy nhập khẩu.

Tuy nhiên, bên cạnh sự ổn định và phát triển của lĩnh vực kinh doanh giáo dục thì hoạt động kinh doanh thương mại giấy quý 2/2023 vừa qua  gặp khó khăn bởi ảnh hưởng chung của kinh tế thế giới và cả thị trường trong nước dẫn đến sự sụt giảm cả về sản lượng tiêu thụ và giá cả.

Ảnh minh họa

Theo đó, doanh thu bán hàng quý 2/2023 giảm so với cùng kỳ chủ yếu từ hoạt động thương mại giấy các loại. Mặt khác, cũng chính khó khăn trong kinh doanh giấy nên hiệu quả về đầu tư tài chính trong lĩnh vực này cũng giảm nhiều so với cùng kỳ dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, SVT ghi nhận hơn 38 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 55% và 36% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2023, Công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu ở mức 192 tỷ đồng, đi ngang so với thực hiện năm trước. Song, mục tiêu lãi trước thuế tăng 16% lên 30 tỷ đồng.

Như vậy, so với kế hoạch đề ra, SVT mới thực hiện được 25% mục tiêu lợi nhuận sau nửa chặng đường.

Tính đến cuối quý 2/2023, tổng tài sản của Công ty tăng 3% so với đầu năm, đạt hơn 217 tỷ đồng.

Trong đó, tài sản phần lớn là đầu tư tài chính dài hạn (chiếm 73% tổng tài sản) đạt gần 159 tỷ đồng, tăng 36% so với đầu năm, chủ yếu do trong kỳ Công ty tăng vốn góp vào CTCP Giấy Toàn Lực, từ hơn 71 tỷ đồng lên mức 113 tỷ đồng.

Cuối kỳ, nợ phải trả chiếm không đáng kể, chỉ hơn 1 tỷ đồng, giảm 17% so với đầu năm. Công ty không sử dụng đòn bẩy tài chính.

Nhật Bình (Tổng hợp)