Cổ phiếu VXB của Vật liệu Xây dựng Bến Tre có nguy cơ bị hủy niêm yết

17:08 12/05/2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ xem xét tiến hành hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu VXB. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cũng đề nghị Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bến Tre có văn bản phản hồi chậm nhất vào ngày 16/05/2022.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông qua việc cổ phiếu Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bến Tre (VXB/HNX) có khả năng bị hủy niêm yết.

Lý do là kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với BCTC năm 2021 của Công ty. HNX sẽ xem xét tiến hành hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu VXB. Sở cũng đề nghị VXB có văn bản phản hồi về vấn đề trên chậm nhất vào ngày 16/05/2022.

Cổ phiếu VXB của Vật liệu Xây dựng Bến Tre có nguy cơ bị hủy niêm yết
Cổ phiếu VXB của Vật liệu Xây dựng Bến Tre có nguy cơ bị hủy niêm yết.

Cơ sở kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến là kiểm toán viên chưa thu thập được thư xác nhận số dư của khoản phải thu khách hàng, người mua trả tiền trước, phải trả người bán, trả trước cho người bán, phải thu ngắn hạn khác, phải thu dài hạn khác và phải trả ngắn hạn khác với số tiền lần lượt hơn 50 tỷ đồng, 534 triệu đồng, 14 tỷ đồng, gần 964 triệu đồng, gần 11 triệu đồng, hơn 1.7 tỷ đồng và hơn 2.9 tỷ đồng. Với những tài liệu hiện có, bằng các thủ tục kiểm toán thay thế khác, kiểm toán viên không thể xác định tính đúng đắn của số liệu.

Ngoài ra, kiểm toán viên chưa đủ cơ sở để xác định công nợ cũng như việc ghi nhận doanh thu cho phần bổ sung của công trình tại trại giam thuộc Công an tỉnh Bến Tre…

Không chỉ vậy, đơn vị kiểm toán cũng không thể kiểm tra được tính đúng đắn của số dư phải thu gần 22,804 tỷ đồng và nhiều khoản mục trong BCTC sẽ bị ảnh hưởng trọng yếu bởi việc mua bán nợ với Công ty TNHH Mạnh Quang. Các ảnh hưởng đối với việc mua bán nợ và các khoản cần lập dự phòng thêm là chưa thể xác định được.

Về kết quả kinh doanh quý đầu năm 2022, VXB ghi nhận doanh thu thuần hơn 18 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ và lãi sau thuế hơn 1.8 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ hơn 2.6 tỷ đồng). VXB cho biết nguyên nhân do Công ty đã tiến hành tái cấu trúc toàn bộ hoạt động và thắt chặt chi phí.

PV