Cổ phiếu NGC của Chế biến Thuỷ sản Xuất khẩu Ngô Quyền có nguy cơ bị hủy niêm yết

DNHN - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã cảnh báo cổ phiếu NGC của Công ty CP Chế biến Thuỷ sản Xuất khẩu Ngô Quyền có khả năng bị huỷ bỏ niêm yết.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo căn cứ Quy chế niêm yết chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 639/QÐ-SGDHN ngày 13/10/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, HNX thông báo đưa một loạt cổ phiếu vào diện bị cảnh cáo do do lợi nhuận sau thuế là con số âm, thuộc trường hợp cảnh báo theo quy định tại điểm 1.4 khoản 1 Điều 13 Quy chế niêm yết.

Đáng chú ý, HNX cảnh báo cổ phiếu NGC của Công ty CP Chế biến Thuỷ sản Xuất khẩu Ngô Quyền có khả năng bị huỷ bỏ niêm yết. 

Cổ phiếu NGC của Chế biến Thuỷ sản Xuất khẩu Ngô Quyền có nguy cơ bị hủy niêm yết
Cổ phiếu NGC của Chế biến Thuỷ sản Xuất khẩu Ngô Quyền có nguy cơ bị hủy niêm yết.

Cổ phiếu KBC của Công ty CP Khoáng sản Bắc Cạn vào diện bị cảnh báo, từ ngày 6/4/2021 do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2020 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 trên BCTC đã kiểm toán là con số âm; Cổ phiếu CMS của Công ty CP CMVIETNAM vào diện bị cảnh báo, từ ngày 6/4/2021 do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trên BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán là con số âm; Cổ phiếu KVC của Công ty CP Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ vào diện bị cảnh báo, từ ngày 6/4/2021 do lợi nhuận sau thuế trên BCTC năm 2020 đã kiểm toán là con số âm.

Cổ phiếu L61 của Công ty CP Lilama 69-1 vào diện bị cảnh báo, từ ngày 6/4/2021 do lợi nhuận sau thuế năm 2020 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 trên BCTC đã kiểm toán là con số âm; Cổ phiếu FID của Công ty CP Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam vào diện bị cảnh báo, từ ngày 7/4/2021 do lợi nhuận sau thuế năm 2020 đã kiểm toán là con số âm; Cổ phiếu PDC của Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Ðông vào diện bị cảnh báo, từ ngày 7/4/2021 do lợi nhuận sau thuế năm 2020 đã kiểm toán là con số âm; Cổ phiếu NGC của Công ty CP Chế biến Thuỷ sản Xuất khẩu Ngô Quyền có khả năng bị huỷ bỏ niêm yết theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NÐ-CP do tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp tại ngày 31/12/2020 trên BCTC 2020 đã được kiểm toán.

Công ty CP Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền tiền thân là Xí nghiệp Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền, đơn vị hạch toán báo sổ trực thuộc Công ty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang. Công ty cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền chính thức đi vào hoạt động ngày 1/4/2005. Giấy CNĐKKD: số 5603000043 đăng ký lần đầu ngày 23/03/2005, đăng ký lần 2 ngày 24/05/2006 do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp. Lĩnh vực kinh doanh là chế biến, bảo quản thủy sản và sản phẩm từ thủy sản.

Ngày 06/3/2008 Công ty niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội: Mã chứng khoán: NGC; Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 1.000.000 cổ phiếu Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết: 10.000.000.000 đồng. 

Hà Linh

Tin liên quan