Cổ đông lớn của Thủy điện Nậm Mu bị phạt vì sai phạm trong chứng khoán

DNHN - Cổ đông lớn của Công ty CP Thủy điện Nậm Mu vì công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng.

Mới đây, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trịnh Thị Thúy.

Thanh tra UBCKNN cho biết, ngày 23/04/2020, bà Thúy đã mua 1,06 triệu cp của Công ty CP Thủy điện Nậm Mu (HJS/HNX), dẫn đến số lượng (tỷ lệ) sở hữu cổ phiếu của bà Thúy tăng từ 0 cp HJS (0%) lên 1,06 triệu cp HJS (5,05%), trở thành cổ đông lớn của HJS.

Cổ đông lớn của Thủy điện Nậm Mu bị phạt vì sai phạm trong chứng khoán
Cổ đông lớn của Thủy điện Nậm Mu bị phạt vì sai phạm trong chứng khoán.

Tuy nhiên, đến ngày 29/05/2020 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được công bố thông tin khi trở thành cổ đông lớn của bà Thúy.

Do đó, bà Thúy bị phạt tiền 30 triệu đồng công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng.

Linh Anh

Tin liên quan