Cao su Phước Hòa chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 45%

DNHN - Kế hoạch kinh doanh 2021, Công ty CP Cao su Phước Hòa dự kiến tiêu thụ 34.000 tấn sản lượng trong năm nay, tăng 7% so với 2020 với giá bán bình quân tăng 13% lên mức 37,62 triệu đồng/tấn.

Công ty CP Cao su Phước Hòa (PHR/ HoSE) vừa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên thông qua kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch 2021.

Kế hoạch kinh doanh 2021, PHR dự kiến tiêu thụ 34.000 tấn sản lượng trong năm nay, tăng 7% so với 2020. Giá bán bình quân tăng 13% lên mức 37,62 triệu đồng/tấn. 

Cao su Phước Hòa chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 45%
Cao su Phước Hòa chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 45%.

Tuy nhiên, doanh thu Công ty mẹ dự kiến giảm về mức 2.129 tỷ đồng và lãi sau thuế 865 tỷ đồng, lần lượt giảm 4% và 9%. Lưu ý rằng khoản bồi thường VSIP III đã đưa vào kế hoạch lợi nhuận 2021 với 691 tỷ đồng.

Về phân phối lợi nhuận, PHR dự kiến chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 45%/mệnh giá, đây là mức chia cổ tức cao nhất từ khi niêm yết đến nay của đơn vị này. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 sẽ không thấp hơn 40%.

Kết thúc quý I, tình hình kinh doanh chưa có tín hiệu khả quan khi PHR mới đem về 248 tỷ doanh thu Công ty mẹ, giảm 26% so cùng kỳ và chưa tới 12% kế hoạch cả năm. Lãi trước thuế ở mức 26,5 tỷ đồng, giảm 85% so cùng kỳ và bằng 3% kế hoạch năm. Theo đó, PHR lên kế hoạch quý 2/2021 đạt tổng doanh thu Công ty mẹ 282,5 tỷ đồng tương đương hơn 13% kế hoạch năm 2021. Mức lãi trước thuế theo đó kỳ vọng đạt 30 tỷ đồng.

Linh An

Tin liên quan