Bộ Tài nguyên & Môi trường – Ngân hàng Viettinbank ký thỏa thuận hợp tác phát triển bền vững và bảo vệ môi trường

10:43 16/08/2023

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa mới ký kết thỏa thuận hợp tác hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ảnh minh họa
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & môi trường Đặng Quốc Khánh cùng Chủ tịch Hội đồng quản trị Trần Minh Bình chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng phát triển các-bon thấp.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch Hội đồng quản trị Trần Minh Bình cùng nhau chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng phát triển các-bon thấp.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh, môi trường và biến đổi khí hậu là mục tiêu quan trọng cần hướng tới, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang xây dựng kế hoạch hành động để có thể đưa mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 theo tuyên bố tại Hội nghị COP26/COP27, là cơ hội để Việt Nam thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng phát triển các-bon thấp và đây cũng là xu thế chung của thế giới trong bối cảnh hiện nay.

Ảnh minh họa
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & môi trường  Đặng Quốc Khánh cho rằng  môi trường và biến đổi khí hậu là mục tiêu quan trọng cần hướng tới.

Với chương trình ký kết hợp tác, Bộ trưởng Khánh mong muốn hai bên cùng nhau phối hợp, chia sẻ thông tin định hướng, xu hướng phát triển, định hướng, kế hoạch hành động, cơ chế chính sách quy định liên quan đến quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam và trên thế giới.

“Việc hợp tác sẽ hỗ trợ nguồn lực để thúc đẩy các thành phần kinh tế tham gia quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh năng lượng và chuyển đổi năng lượng công bằng”, ông Khánh khẳng định.

Bộ trưởng tin tưởng sau buổi Lễ ký kết các cơ quan chuyên môn hai bên sẽ cùng phối hợp tốt để có những dự án chung thành công hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững, góp phần vào bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong đó, Bộ TN&MT là cơ quan giúp Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực tài nguyên và môi trường, biến đổi khí hậu; đồng thời là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26/COP27, tổ chức triển khai và theo dõi tình hình thực hiện các nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng nhằm thực hiện mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Ảnh minh họa
Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank Trần Minh Bình

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank Trần Minh Bình cho biết, Ngân hàng VietinBank là một trong bốn ngân hàng TMCP có vốn của Nhà nước, hoạt động trên các lĩnh vực tài chính và đầu tư bao gồm huy động cá nhân và tổ chức, cho vay cá nhân và pháp nhân, thẻ, bảo hiểm, chứng khoán và đầu tư tài chính. Với lịch sử 35 năm hình thành và phát triển, với vị thế hàng đầu về vốn và tổng tài sản trong hệ thống các ngân hàng Việt Nam, VietinBank luôn giữ vững các cam kết mạnh mẽ đối với sự phát triển của đất nước.

Theo ông Bình, VietinBank luôn chủ động dành nguồn lực để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu. Hiện nay danh mục tài trợ của VietinBank đã tăng trưởng gần 400% với gần 50.000 tỷ đồng cho các dự án liên quan đến phát triển năng lượng tái tạo, xử lý nước, xử lý rác thải… Với mục tiêu trở thành ngân hàng tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực tín dụng xanh, tài trợ bền vững, đặc biệt là ngân hàng Việt Nam duy nhất có chi nhánh tại Châu Âu (Đức), VietinBank luôn mong muốn có cơ hội hợp tác cùng các cơ quan chính phủ trong quá trình triển khai các định hướng phù hợp với mục tiêu phát triền bền vững.

Nhân Hà