Bộ Tài chính: Khối lượng đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp năm 2024 sẽ giảm so với năm ngoái

16:18 23/04/2024

Theo Bộ Tài chính, dù khối lượng đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp năm 2024 dự kiến sẽ giảm so với năm 2023 nhưng vẫn ở mức cao, tập trung vào các ngành rủi ro thanh toán như bất động sản, năng lượng tái tạo.

Thông tin từ Bộ Tài chính ngày 22/4, trong báo cáo gửi một số bộ, ngành về thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ năm 2023 và 2024, Bộ Tài chính đã đề xuất Bộ Xây dựng tiếp tục giải quyết khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản theo Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ.

Theo Bộ Tài chính, dù khối lượng đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp năm 2024 dự kiến sẽ giảm so với năm 2023 nhưng vẫn ở mức cao, tập trung vào các ngành rủi ro thanh toán như bất động sản, năng lượng tái tạo. Dự kiến có khoảng 35,8 nghìn tỉ đồng có khó khăn trong thanh toán nợ trái phiếu doanh nghiệp, chiếm gần 36% khối lượng trái phiếu đáo hạn của các doanh nghiệp bất động sản.

Khối lượng đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp năm 2024 sẽ giảm
Khối lượng đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp năm 2024 sẽ giảm.

Bộ Tài chính đánh giá thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ có những thuận lợi hơn, nhưng nhu cầu huy động vốn từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ vẫn phụ thuộc vào khả năng cân đối vốn và nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, khả năng huy động vốn từ các kênh khác.

Tính đến cuối năm 2023, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp khoảng 1 triệu tỉ đồng, do 432 doanh nghiệp phát hành. Trong số đó, tổng giá trị trái phiếu đáo hạn trong năm 2024 là 240 ngàn tỉ đồng, thấp hơn khối lượng đáo hạn năm 2023 là 261,6 nghìn tỉ đồng.

Bộ Tài chính cũng đánh giá trái phiếu do tổ chức tín dụng phát hành có rủi ro thấp, do việc phát hành tuân thủ theo tỷ lệ an toàn vốn trong hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước giám sát và các tổ chức tín dụng có trái phiếu đến hạn đều hoạt động có lãi. Đối với trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản, dư nợ trái phiếu là 351,4 ngàn tỉ đồng, chiếm 34,8% tổng dư nợ, do 182 doanh nghiệp bất động sản phát hành.

P.V (t/h)