Bình Phước phát động bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu lần thứ 7

22:47 12/06/2024

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu tỉnh Bình Phước (lần 7) năm 2024.

Cuộc bình chọn nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm CNNT chất lượng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng trong và ngoài nước. Qua đó, góp phần thúc đẩy CNNT phát triển, đồng thời lựa chọn sản phẩm tiêu biểu tham gia bình chọn cấp khu vực và toàn quốc.

Dự kiến công tác bình chọn cấp tỉnh hoàn thành và trao giấy chứng nhận vào Quý IV/2024. Cấp huyện cần hoàn thành việc tiếp nhận và gửi hồ sơ lên Sở Công Thương trước ngày 30/6/2024.
Dự kiến công tác bình chọn cấp tỉnh hoàn thành và trao giấy chứng nhận vào quý IV/2024. Cấp huyện cần hoàn thành việc tiếp nhận và gửi hồ sơ lên Sở Công Thương trước ngày 30/6/2024.(Ảnh: Minh họa)

Các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh, bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh.

Sản phẩm tham gia được chia thành 4 nhóm: thủ công mỹ nghệ, chế biến nông lâm thủy sản và thực phẩm, thiết bị máy móc dụng cụ và phụ tùng cơ khí, và các sản phẩm khác. Việc đánh giá dựa trên các tiêu chí về đáp ứng thị trường, khả năng phát triển sản xuất, kinh tế - kỹ thuật - xã hội - môi trường, tính văn hóa và thẩm mỹ.

Các cơ sở CNNT đăng ký tham gia cần chuẩn bị hồ sơ gồm phiếu đăng ký, thuyết minh sản phẩm, ảnh sản phẩm và các tài liệu liên quan khác. Hồ sơ cấp huyện nộp về Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện, sau đó tổng hợp gửi lên Sở Công Thương để tham gia bình chọn cấp tỉnh.

Sở Công Thương là cơ quan thường trực của Hội đồng bình chọn cấp tỉnh, chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch. Các sở, ngành khác tham gia Hội đồng bình chọn và Ban giám khảo. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ tổ chức.

Cuộc bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Bình Phước lần thứ 7 năm 2024 được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh, đồng thời tạo cơ hội quảng bá và nâng cao giá trị các sản phẩm địa phương.

Dự kiến công tác bình chọn cấp tỉnh hoàn thành và trao giấy chứng nhận vào Quý IV/2024. Cấp huyện cần hoàn thành việc tiếp nhận và gửi hồ sơ lên Sở Công Thương trước ngày 30/6/2024.

Trần Tùng