Bình Dương: Đẩy mạnh chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

14:23 11/03/2022

UBND tỉnh Bình Dương đang tập trung để tạo điều kiện đưa các doanh nghiệp trở lại hoạt động sản xuất, chủ động đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh.

Theo báo cáo của Sở Công thương, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 45.294 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp tham gia bình ổn đã thực hiện bán hàng thiết yếu với doanh thu 2.100/2.077 tỷ, vượt 1,1% so với kế hoạch.

Chuyển đổi số sẽ được thực hiện trên các hợp đồng điện tử, hoá đơn điện tử, tài khoản thanh toán điện tử
Chuyển đổi số sẽ được thực hiện trên các hợp đồng điện tử, hoá đơn điện tử, tài khoản thanh toán điện tử.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững, ngành công thương ráo riết thực hiện Đề án “Điều tra, đánh giá thực trạng hoạt động và đề xuất các cơ chế chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nằm ngoài khu, cụm công nghiệp ở địa bàn phía nam chuyển đổi công năng, di dời vào các khu, cụm công nghiệp“.

Các đề án: “Phát triển ngành cơ khí trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; “Phát triển ngành gỗ trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” cũng đang được gấp rút hoàn thiện. Tất cả nhằm tạo điều kiện cho các ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh phát triển bền vững, đúng với định hướng và quy hoạch.

Trog đó, các ngành công nghiệp gỗ thực hiện theo hướng cụm công nghiệp chuyên ngành, tiến đến chuyên môn hóa trong các khâu sản xuất là một giải pháp thiết thực cho ngành công nghiệp gỗ Bình Dương. Các doanh nghiệp ngành gỗ sẽ nỗ lực hết sức để triển khai, hướng tới phát triển ngành gỗ theo hướng chuyên môn hóa, gắn với chuyển đổi số với mục tiêu trở thành địa phương chủ lực của ngành gỗ Việt Nam.

Thực hiện kế hoạch chuyển đổi số, đến nay ngành công thương đã gửi lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương, hiệp hội, đồng thời tổng hợp thêm các nội dung từ dự thảo nghị quyết và chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số. Đối với đề án xây dựng cơ sở dữ liệu ngành công thương hiện đã trình UBND tỉnh gia hạn hợp đồng thực hiện đến tháng 8-2022 để tiếp tục cập nhật, hoàn thiện nội dung phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu.

Tất cả góp phần thúc đẩy nhanh việc hoàn thành mục tiêu lĩnh vực phát triển kinh tế số và xã hội số mà tỉnh đặt ra.
Tất cả góp phần thúc đẩy nhanh việc hoàn thành mục tiêu lĩnh vực phát triển kinh tế số và xã hội số mà tỉnh đặt ra.

Phấn đấu đạt 100% tỷ lệ hóa đơn điện tử; 30% doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử; doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt trên 20%; giao dịch không dùng tiền mặt trong dịch vụ thương mại điện tử đạt từ 50% trở lên; trên 50% dân số có tài khoản thanh toán điện tử...

Một số mặt hàng có chỉ số giá tăng cao, như: Hàng hóa tăng 5,2%, hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,9%, giao thông tăng 15%, giá vàng giảm 3,5%, giá đô la Mỹ giảm 1,2%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2-2022 dự ước đạt 22.071 tỷ đồng, giảm 5% so với tháng trước và tăng 11,2% so với cùng kỳ.

Hoàng Thu