Bình Dương chuẩn bị Lễ tôn vinh Doanh nhân có thành tích tốt trong sản xuất, kinh doanh

20:51 21/09/2023

Lễ tôn vinh Doanh nhân Bình Dương sẽ được tổ chức ngày 12/10 tới đây là hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm 78 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/1945 - 13/10/2023).

Ngày 12/10, tại Bình Dương sẽ diễn ra Lễ tôn vinh Doanh nhân Bình Dương. Sự kiện do Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương; Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Sở Nội vụ; Sở Văn hóá, Thể thao và Du lịch; Liên đoàn doanh nghiệp tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh và một số đơn vị khác tổ chức.

Sự kiện là hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm 78 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/1945 - 13/10/2023). Lễ Tôn vinh kịp thời biểu dương, tôn vinh những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân trong sự phát triển chung của tỉnh. Đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp và doanh nhân lao động sáng tạo, tạo ra các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có uy tín, chất lượng trên thị trường, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp ngày càng vững mạnh và đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương năm 2023. Qua đó tiếp tục nhân rộng các mô hình, sáng kiến, kinh nghiệm hay; điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua.

Bình Dương chuẩn bị Lễ tôn vinh Doanh nhân có thành tích tốt trong sản xuất, kinh doanh. Ảnh minh họa
Bình Dương chuẩn bị Lễ tôn vinh Doanh nhân có thành tích tốt trong sản xuất, kinh doanh năm 2022. 

Để được tham gia xét chọn, các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế được thành lập, hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định trên địa bàn tỉnh Bình Dương trên 05 năm kể từ khi thành lập.

Trong năm 2023, doanh nghiệp không vi phạm về thực hiện và chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (không bị cơ quan chức năng, quản lý nhà nước xử lý vi phạm).

Doanh nghiệp sản xuất hàng hóa có nhiều sáng tạo, tạo ra các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có uy tín, thương hiệu, chất lượng trên thị trường, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương trong năm 2023.

Đối với đối tượng là doanh nhân cần đáp ứng tiêu chí: Cá nhân là người Việt Nam, người nước ngoài giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tông Giám đốc, Giám đôc, Chủ các doanh nghiệp, Chủ nhiệm Hợp tác xã đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trong năm 2023, doanh nhân quản lý doanh nghiệp không vi phạm về thực hiện và chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (không bị cơ quan chức năng, quản lý nhà nước xử lý vi phạm). Doanh nhân quản lý doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh có nhiều sáng tạo, tạo ra các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có uy tín, thương hiệu, chất lượng trên thị trường, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương trong năm 2023.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các đơn vị liên quan lựa chọn, đề cử 25 doanh nghiệp và 25 doanh nhân ngoài khu công nghiệp. Sở Công Thương phối hợp các đơn vị liên quan lựa chọn, đề cử 10 doanh nghiệp và 10 doanh nhân trong cụm công nghiệp. Ban Quản lý các khu công nghiệp phối hợp các đơn vị liên quan lựa chọn, để cử 30 doanh nghiệp và 15 doanh nhân trong khu công nghiệp. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Hội Nữ doanh nhân tỉnh lựa chọn, để cử 10 doanh nghiệp và 10 doanh nhân.

Doanh nghiệp, doanh nhân được tuyên dương phải thật sự tiêu biểu, có nhiều nỗ lực, phấn đấu, đổi mới, sáng tạo, thực sự có tác dụng giáo dục, nêu gương, có phạm vi ảnh hưởng, có sức lan tỏa trong ngành, lĩnh vực, địa phương và trên toàn quốc.

Để tham dự, các doanh nghiệp, doanh nhân cần chuẩn bị:

-Tờ trình đề nghị khen thưởng các cơ quan, đơn vị.

- Biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cơ quan, đơn vị. - Báo cáo thành tích của các doanh nghiệp, doanh nhân được đề nghị tuyên dương, khen thưởng.

- Giấy xác nhận của cơ quan có thâm quyên đôi với các doanh nghiệp, doanh nhân có nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội đối với người lao động, đảm bảo môi trường, vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm,...

- Báo cáo kết quả kiểm toán trong thời gian lập thành tích đối với các doanh nghiệp thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của pháp luật. Đối với doanh nghiệp không thuộc đối tượng phải bắt buộc kiểm toán trong báo cáo thành tích phải nêu căn cứ không thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán.

Vân Nguyễn