Bà Nguyễn Thị Việt Hà được Bộ Tài Chính giao phụ trách Hội đồng Quản trị Sở Giao Dịch Chứng khoán TP HCM

DNHN - Ngày 2/3/2021, Lãnh đạo Bộ Tài Chính chủ trì lễ trao các quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

Theo đó, Ông Lê Hải Trà, Thành viên phụ trách Hội đồng Quản trị được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc, thôi giữ chức thành viên Hội đồng Quản trị.

Bà Nguyễn Thị Việt Hà, Thành viên Hội đồng Quản trị được giao phụ trách Hội đồng Quản trị Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Bà Hà sinh năm 1975, tốt nghiệp thạc sỹ kinh tế trường đại học Sydney, Úc. 

(Ảnh: Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM)

Bà Nguyễn Thị Việt Hà từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo các phòng nghiệp vụ của HoSE. Bà Hà được bổ nhiệm làm thành viên chuyên trách HĐQT từ năm 2015.

Các quyết định này sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 26/02/2021.

Xuân Cường

Tin liên quan