Ấn Độ xây dựng mạng lưới năng lượng xanh xuyên quốc gia

15:33 25/11/2021

Ấn Độ xây dựng mạng lưới năng lượng xanh xuyên quốc gia.

Các tấm pin mặt trời tại Ấn Độ

Các tấm pin mặt trời tại Ấn Độ. (Ảnh: The Pandya)

Theo tổng hợp, sáng kiến của đất nước này có đặt tên “Một mặt trời, một thế giới, một lưới điện” (One Sun, One World, One Grid – OSOWOG) với mục tiêu xây dựng một hệ thống lưới điện mặt trời xuyên quốc gia. Kế hoạch này được kỳ vọng sẽ là giải pháp giúp thế giới đạt được các mục tiêu về biến đổi khí hậu. 

Khái niệm cơ bản phía sau OSOWOG là phát triển một lưới điện xuyên quốc gia trên toàn cầu để truyền năng lượng mặt trời được tạo ra trên toàn cầu tới các trung tâm phụ tải khác nhau. Mục tiêu của dự án khổng lồ này tạo ra 450GW năng lượng tái tạo.

Thu Trà