262 doanh nghiệp đạt tiêu chí vào vòng sơ tuyển doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2020

14:34 09/07/2021

Bộ Công Thương xét chọn các doanh nghiệp dựa trên cơ sở các tiêu chí quy định về mức kim ngạch xuất khẩu tối thiểu, về uy tín trong kinh doanh đối với bạn hàng nước ngoài, về việc chấp hành nghĩa vụ đối với Nhà nước trong lĩnh vực hải quan, lĩnh vực thuế, lĩnh vực môi trường… của các doanh nghiệp.

Thực hiện công văn số 1271/BCT-XNK ngày 10/3/2021 của Bộ Công Thương về việc xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2020, các cơ quan, tổ chức xét chọn bao gồm các bộ, ngành, hiệp hội ngành hàng, Sở Công Thương tỉnh, thành phố đã hướng dẫn các doanh nghiệp trực thuộc lập hồ sơ đăng ký và phối hợp với các cơ quan hữu quan liên quan để xác nhận, xét chọn và gửi kết quả về Bộ Công Thương theo quy định. 

  Ảnh minh họa.

Tính đến ngày báo cáo, Cục Xuất nhập khẩu ( Bộ Công Thương) đã nhận được đề xuất của 60 đơn vị xét chọn trên cả nước cho 329 doanh nghiệp thuộc 25 ngành hàng. Sau khi đối chiếu với các tiêu chí quy định tại công văn số 1271/BCT-XNK, đã có 262 doanh nghiệp đạt tiêu chí quy định và 67 doanh nghiệp chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đề ra theo các mức độ khác nhau. 

Sau khi xem xét, cân nhắc, Bộ Công Thương đã xét chọn 262 doanh nghiệp đạt tiêu chí xét chọn vào vòng sơ tuyển doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2020. Cụ thể, Cụ thể, đối với các trường hợp có kim ngạch xuất khẩu thấp hơn nhiều so với tiêu chí (đạt dưới 85% tiêu chí kim ngạch tối thiểu); vi phạm nghiêm trọng các quy định về thuế, hải quan, môi trường; không đăng ký qua các đơn vị xét chọn. Doanh nghiệp được đơn vị xét chọn đề xuất nhưng không có hồ sơ cũng không đưa vào danh sách Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2020.

Ngoài ra,các trường hợp kim ngạch xuất khẩu thấp hơn một chút so với tiêu chí, hoặc xấp xỉ 90% tiêu chí kim ngạch tối thiểu, có vi phạm hành chính về thuế, hải quan, môi trường nhưng đã khắc phục theo quy định Bộ sẽ xem xét đưa vào danh sách doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2020 như kiến nghị của các đơn vị xét chọn. 

Danh sách sơ tuyển nêu trên được các cơ quan, tổ chức xét chọn dựa trên cơ sở các tiêu chí quy định về mức kim ngạch xuất khẩu tối thiểu, về uy tín trong kinh doanh đối với bạn hàng nước ngoài, về việc chấp hành nghĩa vụ đối với Nhà nước trong lĩnh vực hải quan, lĩnh vực thuế, lĩnh vực môi trường… của các doanh nghiệp.

Trong thời gian công bố danh sách sơ tuyển, Bộ Công Thương mong nhận được những ý kiến tham gia góp ý của tổ chức, cá nhân đối với danh sách sơ tuyển để hoàn chỉnh. Bộ Công Thương dự kiến sẽ công bố chính thức danh sách Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2020 vào ngày 15/8/2021.

PV