Khai trương cổng dịch vụ công trực tuyến TP Hải Phòng

Sự kiện | 15:00:00 11/05/2017

DNHN - Sáng nay, Sở Thông tin và truyền thông tổ chức Khai trương cổng dịch vụ công thành phố và đối thoại trực tuyến trên cổng thông tin điện tử thành phố với chủ đề “Xây dựng chính quyền điện tử thành phố, hướng tới mục tiêu xây dựng Hải Phòng thành thành phố thông minh”.

 

Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố được Trung tâm công nghệ phần mềm Hải Phòng thuộc Sở Thông tin và truyền thông trực tiếp quản lý, vận hành, khai thác với gần 1.900 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 107 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 66 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Việc xây dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân tổ chức giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng; Cho phép các cơ quan hành chính nhà nước phối hợp giải quyết thủ tục hành chính xuyên suốt trên môi trường mạng.

Với chủ đề “Xây dựng chính quyền điện tử thành phố, hướng tới mục tiêu xây dựng Hải Phòng thành thành phố thông minh”, các cá nhân, doanh nghiệp và các sở, ngành, quận, huyện có dịp đối thoại trực tiếp trên cổng thông tin điện tử thành phố, nhằm đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của thành phố.

PV