Hà Nội: Đầu tư hạ tầng đồng bộ làng nghề gốm sứ Bát Tràng

Tin tức | 09:09:00 01/08/2018

UBND thành phố Hà Nội vừa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND huyện Gia Lâm nghiên cứu đầu tư Dự án đầu tư hạ tầng đồng bộ làng nghề gốm sứ Bát Tràng, huyện Gia Lâm.

Trước đó, UBND Thành phố nhận được văn bản của Thường trực HĐND Thành phố về việc chủ trương đầu tư Dự án đầu tư hạ tầng đồng bộ làng nghề gốm sứ Bát Tràng, huyện Gia Lâm. Cụ thể, Thường trực HĐND Thành phố thống nhất chủ trương đầu tư Dự án đầu tư hạ tầng đồng bộ làng nghề gốm sứ Bát Tràng huyện Gia Lâm như UBND Thành phố trình.

Mục tiêu đầu tư nhằm kết nối hệ thống hạ tầng giao thông khu vực, tạo cảnh quan; thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ làng nghề.

Về quy mô đầu tư: Xây dựng mới 7 tuyến đường giao thông theo quy hoạch, tổng chiều dài 8.822m; chỉnh trang 2 tuyến đường hiện trạng trục chính khu vực, tổng chiều dài 3.110m; chỉnh trang các tuyến đường ngõ trong khu vực làng cổ Bát Tràng, tổng chiều dài 1.910m...

Tổng mức đầu tư dự kiến các hạng mục công trình này 393,473 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2018 đến năm 2020. Chủ đầu tư là UBND huyện Gia Lâm.

Thường trực HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo UBND huyện Gia Lâm và các đơn vị liên quan rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư, có giải pháp đấu nối thích hợp, khớp nối đồng bộ, lựa chọn phương tiện, giải pháp kỹ thuật phù hợp, đảm bảo tránh trùng lặp, tiết kiệm, hiệu quả và tổ chức triển khai thực hiện; xác định nguồn gốc đất đai, xây dựng phương án, kinh phí giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng chế độ, chính sách hiện hành; phối hợp Tổng Công ty Điện lực Hà Nội trong việc thực hiện hạ ngầm cáp thông tin liên lạc, cáp điện; tuân thủ các quy định của Luật Đê điều khi triển khai các hạng mục đầu tư xây dựng liên quan đến phạm vi bảo vệ đê điều và bãi sông; hoàn thiện việc lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định.

Minh Hương

Theo: Chinhphu.vn