EVFTA và EVIPA giúp Việt Nam phát huy lợi thế trên trường quốc tế

Tin tức | 14:59:00 21/05/2020

Nghị quyết phê chuẩn EVFTA và EVIPA sẽ được biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Theo: infographics.vn