Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa

Sự kiện | 08:29:00 15/10/2020

DNHN - Chiều 14/10/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020-2025 bế mạc sau 3 ngày làm việc.

Ngày 14/10, đại hội thảo luận báo cáo chính trị, phương hướng nhiệm vụ và chương trình hành động của Tỉnh ủy; thảo luận góp ý văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, thực hiện tiếp các nội dung quan trọng khác của đại hội. Đặc biệt Đại hội đã công bố và ra mắt ban chấp hành tỉnh Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 50 đồng chí đã bầu trước đó; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và họp Tỉnh ủy phiên đầu tiên, nhiệm kỳ 2020 – 2025 bầu Bí thư, các phó Bí thư.

images5424628_y3.jpg

Bỏ phiếu bầu cử Ban chấp hành Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Các đồng chí: Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu lại các chức vụ nói trên.

 

images5424646_tanghoa.jpg

Ban chấp hành Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt đại hội 

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 còn bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy 12 đồng chí; bầu Ủy Ban Kiểm tra gồm 9 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Văn Ghi, Ủy viên Ban thường vụ làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 20 đại biều chính thức trong đó có  đại biểu đương nhiên và 2 đại biểu dự bị

images5424474_7.jpg

Đồng  chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy, đọc diễn văn bế mạc Đại hội

Đại hội đã thông qua Nghị quyết và bế mạc vào lúc 17 giờ ngày 14/10/2020.   

Nguyễn Xuân