Vi phạm quy định về chế độ báo cáo hai nhà đầu tư bị phạt

DNHN - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ký ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đỗ Quang Kiên (do báo cáo không đúng thời hạn) và Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại BDM (do không báo cáo về giao dịch dự kiến).

Ngày 15/4/2020, ông Đỗ Quang Kiên đã mua 136.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thương mại và khai thác khoáng sản Dương Hiếu (mã Ck: DHM), dẫn đến số lượng (tỷ lệ nắm giữ) cổ phiếu tăng từ 1.525.600 (4,859%) lên 1.661.600 (5,292%) cổ phiếu, trở thành cổ đông lớn DHM. Ngày 20/4/2020, ông Đỗ Quang Kiên đã bán 7.010 cổ phiếu DHM, dẫn đến số lượng (tỷ lệ nắm giữ) cổ phiếu giảm từ 1.571.600 (5,005%) xuống 1.564.590 (4,983%) cổ phiếu, không còn là cổ đông lớn của DHM. Ngày 26/6/2020, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo trở thành cổ đông lớn và không còn là cổ đông lớn của ông Đỗ Quang Kiên.

Vì vậy, Quyết định xử phạt nêu rõ, ông Đỗ Quang Kiên bị phạt 31,5 triệu đồng, do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại BDM cũng bị phạt 100 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại BDM là tổ chức liên quan đến ông Đỗ Cao Bảo – thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FPT (mã Ck: FPT) mua 10.000 cổ phiếu FPT ngày 8/7/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch./.

Đức Anh

Tin liên quan