Vạch loạt sai phạm của Công ty CP Phú Tài tại Mỏ đá Granite Đắk Hòa

23:20 07/08/2022

Thanh tra tỉnh Đắk Nông xác định Sở TN&MT cho Công ty CP Phú Tài thuê đất khai thác đá (4/2020), có một phần với diện tích 9.599 m2 nằm trong diện tích đất quy hoạch 3 loại rừng.

Mới đây, Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã chỉ ra sai phạm tại Mỏ đá Granite xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song. Cụ thể, thời điểm Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông tham mưu cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty CP Phú Tài (năm 2016), chủ đầu tư này chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường. Việc này là chưa đủ điều kiện quy định Luật Khoáng sản.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT cho Công ty CP Phú Tài thuê đất khai thác đá (4/2020), có một phần với diện tích 9.599 m2 nằm trong diện tích đất quy hoạch 3 loại rừng. Việc này chưa đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là không đúng quy định của Luật Đất đai.

Vạch loạt sai phạm của Công ty CP Phú Tài tại Mỏ đá Granite Đắk Hòa
Vạch loạt sai phạm của Công ty CP Phú Tài tại Mỏ đá Granite Đắk Hòa.

Mỏ đá xây dựng Bon PiNao xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk R’lấp đã khai thác đá ngoài diện tích được thuê đất 4.447 m2; 6/8 mỏ đá bị thanh tra có tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất chưa được cho thuê, đất quy hoạch mục đích sử dụng khác để làm văn phòng, khu chế biến, bãi đá thành phẩm, bãi thải, xây dựng các hạng mục mỏ... là không đúng quy định.

Thanh tra tỉnh Đắk Nông quyết định truy thu hơn 1 tỷ đồng tiền phí bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên, tiền thuê đất đối với các chủ đầu tư khai thác đá; kiến nghị Sở TN&MT xử lý vi phạm hành chính các đơn vị khai thác mỏ đá theo quy định.

Để xảy ra các sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Đắk Nông nêu rõ công tác quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản trong thời kỳ 2018 - 2020 tại huyện Đắk R’lấp và huyện Đắk Song vẫn còn chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra để phát hiện, xử lý, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm trong hoạt động khoáng sản.

UBND các huyện trên cũng chưa có biện pháp cương quyết, hữu hiệu yêu cầu chủ đầu tư khai thác các mỏ đá có vi phạm, sai phạm khắc phục, chấm dứt các vi phạm và chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền. Việc theo dõi, bàn giao mốc thực địa ranh giới khu vực cấp phép khai thác khoáng sản tại một số mỏ đá trên địa bàn chưa được các huyện thực hiện kịp thời theo nội dung giấy phép khai thác của UBND tỉnh; chưa kịp thời phát hiện, xử lý các mỏ đá sử dụng đất sai mục đích, đất chưa được cho thuê để khai thác, chế biến khoáng sản.

Đối với Sở TN&MT, đơn vị này chưa quan tâm kiểm tra, theo dõi, đôn đốc thường xuyên có việc chấp hành các quy định pháp luật của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản; chưa có biện pháp xử lý kịp thời nên còn tình trạng các mỏ đá không chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các quy định, vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Thanh tra kiến nghị UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu Sở TN&MT, UBND huyện Đắk R’lấp, UBND huyện Đắk Song tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân trong công tác quản lý và tham mưu quản lý hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản và đất đai tại các mỏ đá trên địa bàn.

P.V