Trong 11 tháng, Hà Nội đã thu 110 tỷ đồng tiền thuế từ thương mại điện tử

23:10 24/11/2021

Từ đầu năm đến tháng 11/2021, Cục Thuế Hà Nội thu 110 tỷ đồng tiền thuế từ hoạt động thương mại điện tử.

Đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm phát triển kinh tế Thủ đô trong năm 2021. Nhằm triển khai công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, thời gian qua, Cục Thuế Hà Nội đã hoạch định các chương trình, kế hoạch triển khai, đồng thời thực hiện nhiều biện pháp quản lý.

Trong 11 tháng, Hà Nội đã thu 110 tỷ đồng tiền thuế từ thương mại điện tử
Trong 11 tháng, Hà Nội đã thu 110 tỷ đồng tiền thuế từ thương mại điện tử

Từ đầu năm đến tháng 11/2021, Cục Thuế Hà Nội thu 110 tỷ đồng tiền thuế từ hoạt động thương mại điện tử. Trong đó, 465 cá nhân có thu nhập từ các tổ chức nước ngoài (Google, Facebook, Apple…) kê khai và nộp 56,1 tỷ đồng tiền thuế, trong đó 1 cá nhân kê khai, nộp 11 tỷ đồng (gồm hơn 4 tỷ đồng tiền chậm nộp).

Với cá nhân, hộ kinh doanh bán hàng trực tuyến, Cục Thuế Hà Nội đã rà soát, xác minh 3.388 cơ sở có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm thuộc đối tượng quản lý thuế. Cơ quan thuế đã đưa vào quản lý 1.332 người nộp thuế bán hàng trực tuyến, đôn đốc nộp 12,1 tỷ đồng…

PV