Tỉnh Thanh Hóa chấp thuận cho 6 công ty được tuyển dụng lao động người nước ngoài

DNHN - Vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công văn về việc chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài của các công ty trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh Thanh Hóa chấp thuận cho Công ty TNHH Hóa dược Vedic Fanxipăng (Khu Công nghiệp Lễ Môn); Công ty TNHH Miza Nghi Sơn (Khu Kinh tế Nghi Sơn); Công ty TNHH South Asia Garment Limited (Khu Công nghiệp Đình Hương - Tây bắc ga); Công ty Cổ phần May xuất khẩu Trường Thắng (thị trấn Nông Cống); Công ty TNHH Công nghiệp Intco Việt Nam (Khu công nghiệp Bỉm Sơn); Công ty TNHH Thương mại Thủy sản Long Dương (xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa) được tuyển dụng lao động người nước ngoài hiện đang ở tại Việt Nam vào làm việc theo từng vị trí công việc cụ thể. 

  Thanh Hóa chấp thuận cho 6 công ty được tuyển dụng lao động người nước ngoài.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND thành phố Thanh Hóa, UBND thị xã: Bỉm Sơn, Nghi Sơn và UBND các huyện: Nông Cống, Hoằng Hóa theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao và địa bàn quản lý để hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý lao động người nước ngoài theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Minh Hiền

Bài liên quan