Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam - Nguyễn Thị Minh nhận chức Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018-2019

DNHN - Ngày 19/9/2018, trong khuôn khổ Hội nghị ASSA35, sau cuộc họp Ban Chấp hành ASSA35, đại diện BHXH Việt Nam - Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh, thay mặt BHXH Việt Nam tiếp nhận chức Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018-2019.

Phát biểu nhậm chức Chủ tịch ASSA, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được tiếp nhận chức Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018-2019 đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội với mong muốn cùng các tổ chức thành viên khác tiếp tục chung tay, góp sức xây dựng ngôi nhà chung ASSA ngày càng vững chắc và lớn mạnh hơn nữa trong nỗ lực và quyết tâm tạo dựng Cộng đồng an sinh xã hội đồng thuận và phát triển hài hòa vì lợi ích của người dân trong khu vực.

Đây cũng là lần đầu tiên tại một kỳ Hội nghị, các thành viên của ASSA cùng nhất trí thông qua văn kiện Tuyên bố chung thể hiện quan điểm, nhận thức chung, đồng thuận của Hiệp hội về mục tiêu và định hướng hợp tác an sinh xã hội trong khu vực.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, trên cương vị Chủ tịch đương nhiệm ASSA, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh kêu gọi sự hợp tác, liên kết chặt chẽ và có hiệu quả của tất cả các tổ chức thành viên ASSA trong thời gian tới, nhằm tạo nên sức mạnh cộng hưởng của cả Hiệp hội vì sự nghiệp an sinh xã hội bền vững, cùng phát triển hướng đến người dân, vì lợi ích của người dân, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.

Tin liên quan