Thị trường diễn biến xấu, thêm một công ty chứng khoán chuyển lãi thành lỗ

21:15 26/07/2022

Theo giải trình của Công ty, nguyên nhân chủ yếu do thị trường chứng khoán 6 tháng đầu năm 2022 diễn biến xấu, thanh khoản sụt giảm dẫn đến doanh thu hoạt động và doanh thu tài chính giảm.

Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSI/HoSE) công bố BCTC quý II/2022 với mức lỗ sau thuế gần 6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi sau thuế hơn 116 tỷ đồng.

Theo giải trình của Công ty, nguyên nhân chủ yếu do thị trường chứng khoán 6 tháng đầu năm 2022 diễn biến xấu, thanh khoản sụt giảm dẫn đến doanh thu hoạt động và doanh thu tài chính giảm.

Thị trường diễn biến xấu, thêm một công ty chứng khoán chuyển lãi thành lỗ
Thị trường diễn biến xấu, thêm một công ty chứng khoán chuyển lãi thành lỗ.

Cụ thể, doanh thu hoạt động đạt 255 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ. Lãi từ tài sản chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 42%, về mức hơn 67 tỷ đồng; doanh thu môi giới chứng khoán giảm 30%, còn 87,65 tỷ đồng.

Ngược lại, chi phí hoạt động tăng 31% so cùng kỳ, lên hơn 193 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 173%, riêng chi phí quản lý giảm 56% so cùng kỳ.

Song song đó, lỗ tài sản tài chính FVTPL tăng 58%, tương ứng tăng thêm 44 tỷ đồng lên hơn 120 tỷ đồng. Kết quả, mảng tự doanh của Công ty ghi lỗ hơn 54 tỷ đồng.

Tuy nhiên, với kết quả kinh doanh quý 1 khả quan, lũy kế 6 tháng đầu năm, BSI báo lãi hơn 77,3 tỷ đồng, giảm 56% so cùng kỳ. Doanh thu hoạt động giảm nhẹ 2%, xuống 587.5 tỷ đồng.

Năm 2022, BSI đặt kế hoạch lãi trước thuế đạt 465 tỷ đồng, tăng 7% so với năm trước. Như vậy, sau 6 tháng, BSI mới thực hiện được 20,6% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

Tại thời điểm 30/06/2022, tổng tài sản của BSI giảm nhẹ 2% so với đầu năm, còn gần 5.889 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn ở mức hơn 5.583 tỷ đồng, chiếm 99.8% tổng tài sản.

PV