Tăng trưởng khá, ABBank báo lãi thuần đạt 768 tỷ đồng

DNHN - Tính riêng trong quý III, hoạt động chính của ABBank vẫn tăng trưởng so với cùng kỳ khi đem về hơn 768 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 25%.

Theo BCTC hợp nhất quý III/2021 Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, ABB/UPCoM) vừa công bố, ABB báo lãi trước và sau thuế 9 tháng tăng lần lượt 69% và 70%, đạt 1.599 tỷ đồng và 1.279 tỷ đồng.

Riêng quý III, hoạt động chính vẫn tăng trưởng so với cùng kỳ khi đem về hơn 768 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 25%. Tuy nhiên, một số nguồn thu ngoài lãi sụt giảm so với cùng kỳ như lãi từ hoạt động dịch vụ (-5%), lãi từ kinh doanh ngoại hối (-70%).

Tăng trưởng khá, ABBank báo lãi thuần đạt 768 tỷ đồng
Tăng trưởng khá, ABBank báo lãi thuần đạt 768 tỷ đồng.

Kỳ này, các chi phí đều được ABBank tiết giảm như chi phí hoạt động giảm 3% (386 tỷ đồng), chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 37% (85 tỷ đồng). Kết quả, Ngân hàng báo lãi trước thuế quý III tăng 16%, đạt gần 408 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần và lãi từ dịch vụ tăng 29% và 49% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh thu về khoản lãi gần 195 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ lãi 5 tỷ đồng.

ABBank trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 406 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 49% (2.005 tỷ đồng), do đó Ngân hàng báo lãi trước và sau thuế tăng lần lượt 69% và 70%, đạt 1.599 tỷ đồng và 1.279 tỷ đồng.

Nếu so với kế hoạch 1.973 tỷ đồng lãi trước thuế được đề ra cho cả năm 2021, ABBank đã thực hiện được 81%. Hệ số an toàn vốn (CAR) của ABBank đạt mức 11.87%. 

Tính đến hết quý III, tổng tài sản ABBank giảm nhẹ 2% so với đầu năm, chỉ còn 113.875 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN gấp 4 lần (3.959 tỷ đồng), tiền gửi tại TCTD khác giảm 36% (15.968 tỷ đồng, cho vay khách hàng tăng 5% (66.664 tỷ đồng).

Linh Anh

Tin liên quan