Sức huy động vốn ngân hàng tại Hà Nội đang tiếp tục tăng trưởng

16:16 29/05/2023

Sự tăng trưởng của nguồn vốn huy động tại các ngân hàng ở Hà Nội cho thấy sự tin tưởng của các cá nhân và doanh nghiệp đối với hệ thống ngân hàng.

Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Hà Nội, ước tính đến cuối tháng 5/2023, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã đạt mức 4.959 nghìn tỷ đồng. Đồng thời, tổng dư nợ tín dụng cũng tăng lên 3.042 nghìn tỷ đồng.

Sự tăng trưởng của nguồn vốn huy động cho thấy sự tin tưởng của các cá nhân và doanh nghiệp đối với hệ thống ngân hàng. Nguồn vốn huy động này bao gồm tiền gửi và giấy tờ có giá, với số tiền gửi đạt 4.556 nghìn tỷ đồng và phát hành giấy tờ có giá đạt 403 nghìn tỷ đồng, tương đương với mức giữ nguyên so với tháng trước và cuối năm trước.

Sức huy động vốn ngân hàng tại Hà Nội đang tiếp tục tăng trưởng
Sức huy động vốn ngân hàng tại Hà Nội đang tiếp tục tăng trưởng.

Cùng với việc tăng trưởng nguồn vốn huy động, tổng dư nợ tín dụng cũng tăng lên mức 3.042 nghìn tỷ đồng vào cuối tháng 5. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 1.206 nghìn tỷ đồng, và dư nợ trung hạn và dài hạn đạt 1.836 nghìn tỷ đồng.

Phân tích chi tiết về dư nợ cho vay cho thấy sự phân bổ đa dạng trong các chương trình tín dụng. Cho vay theo chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp chiếm 19,57% trong tổng dư nợ cho vay nền kinh tế, trong khi cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 19,15%. Các chương trình cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao cũng có sự đóng góp đáng kể.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và cá nhân tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp hơn, lãi suất trên địa bàn Hà Nội đã được điều chỉnh giảm theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Các mức lãi suất do Ngân hàng Nhà nước quy định phổ biến trong tháng 5 diễn ra từ 0,1 - 0,5%/năm cho tiền gửi không kỳ hạn và dưới 1 tháng; từ 4,6 - 5,5%/năm cho tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; từ 5,8 - 8%/năm cho tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; và từ 7,2 - 8,2%/năm cho tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Lãi suất cho vay bình quân của Ngân hàng thương mại trong nước dao động từ 7,5 - 10%/năm.

Để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2% cho các khoản vay thương mại. Đồng thời, tổ chức tín dụng cũng đang cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn về sản xuất kinh doanh và thanh toán nợ vay.

Để đảm bảo quản lý rủi ro hiệu quả, các tổ chức tín dụng đã tích cực xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, nhằm phát hiện các khoản vay có vấn đề trước khi trở thành nợ xấu. Tính đến cuối tháng 5/2023, tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,89% trong tổng dư nợ và 2,1% trong tổng dư nợ cho vay, cho thấy sự quản lý và giám sát rủi ro của các tổ chức tín dụng đang diễn ra một cách hiệu quả.

PV (t/h)