Sản xuất gạo Indonesia chuyển biến tích cực trong 2021

10:25 04/11/2021

Sản xuất gạo Indonesia chuyển biến tích cực trong 2021.

Sản phẩm gạo Indonesia

Sản phẩm gạo Indonesia. (Ảnh: Fact of Indonesia)

Theo số liệu tổng hợp từ cơ quan thống kê nước này, tổng sản lượng gạo của Xứ Sở Vạn Đảo trong 09 tháng đầu năm 2021 đạt 45,61 triệu tấn thóc, tăng 0,14% (khoảng 65,39 nghìn tấn) so với cùng kỳ năm ngoái.

Dự báo, sản lượng thóc thu hoạch từ trong quý 4 của Indonesia sẽ đạt mốc 9,66 triệu tấn. Tính toán cho cả năm 2021, sản lượng thóc của Indonesia sẽ chạm con số 55,27 triệu tấn,  tức tăng 1,14% (khoảng 620,42 nghìn tấn) so với cùng kỳ năm ngoái.

Xét về diện tích canh tác năm 2021, diện tích trồng lúa của nước này đạt mức 10,52 triệu ha, giảm 1,33 % (khoảng 95 nghìn ha) so với cùng kỳ 2020 rơi vào khoảng 10,66 triệu ha. Nhìn chung, tuy diện tích đất giảm nhưng năng suất đã cải thiện nhiều trong năm 2021 đạt bình quân 52,56 quintal/ha (1 quintal tương đương 48,95 kg), tăng 2,4% so với năm 2020.

Duy Đức