Ra mắt Ban Quản trị Group CLB Doanh nhân trẻ Việt Nam tại Hà Nội

22:40 14/03/2021

Sáng 14/3/2021, Group CLB Doanh nhân trẻ Việt Nam tại Hà Nội đã tổ chức ra mắt Ban Quản trị. Đây là mô hình hoạt động tự nguyện của các doanh nhân trẻ tại Hà Nội nhằm giao lưu, gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau.

Group CLB Doanh nhân trẻ Việt Nam tại Hà Nội được thành lập ngày 31/1/2021, với sự tham gia của các thành viên thuộc Group Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Ban quản trị Group dự kiến sẽ thành lập mỗi tỉnh, thành phố một CLB để các thành viên giúp đỡ nhau trong các hoạt động quản trị doanh nghiệp cũng như cơ hội giao thương.

Ban Quản trị Group CLB Doanh nhân trẻ Việt Nam tại Hà Nội mong muốn xây dựng một cộng đồng doanh nhân có trách nhiệm trong kinh doanh, sẵn sàng cho đi và giúp đỡ nhau cùng phát triển doanh nghiệp cũng như đóng góp cho xã hội, đồng thời hỗ trợ, gắn kết và có trách nhiệm bảo vệ các doanh nghiệp trong nước, tiến tới và gắn kết với doanh nhân, doanh nghiệp các quốc gia trên thế giới. 

Các thành viên BQT CLB Hội Doanh nhân trẻ Hà Nội chính thức ra mắt cộng đồng doanh nghiệp trẻ Thủ đô.
Các thành viên BQT CLB Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tại Hà Nội chính thức ra mắt. 

Với quy tắc hoạt động chung của Group, các thành viên được sử dụng quyền công bố để bảo vệ quyền lợi chung của doanh nghiệp và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đều có giá ưu đãi cho thành viên. Tổ chức các mô hình kết nối online giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước, giao thương hàng hóa thông qua các thành viên trong Group.

Theo BQT Group CLB Doanh nhân trẻ Việt Nam tại Hà Nộ, sau khi các Group CLB tại các tỉnh thành được thành lập sẽ tạo ra một sân chơi hứa hẹn nhiều kết quả tiềm năng cho cộng đồng doanh nghiệp trẻ. 

Hạnh Nguyễn