Quý III, Ngân hàng Á Châu ACB đã trích dự phòng gấp 5 lần

DNHN - Trong quý III, Ngân hàng Á Châu ACB dành hơn 820 tỷ đồng để trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (gấp 5 lần), do đó dù lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 25% nhưng lãi trước thuế chỉ ở mức bình ổn.

Ngân hàng TMCP Á châu (ACB/HoSE) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2021 với lãi trước thuế trong quý đạt gần 2.616 tỷ đồng, chỉ xấp xỉ cùng kỳ do Ngân hàng trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng gấp 5 lần.

Tính riêng trong quý III, nhìn chung hoạt động kinh doanh của ACB đều cho kết quả tăng trưởng so với cùng kỳ. Hoạt động chính đem về 4.520 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 24% so với cùng kỳ. Lãi từ hoạt động dịch vụ cũng tăng 29%, đạt gần 636 tỷ đồng.

Quý III Ngân hàng Á Châu ACB đã trích dự phòng gấp 5 lần
Quý III, Ngân hàng Á Châu ACB đã trích dự phòng gấp 5 lần.

Kỳ này Ngân hàng thu đậm từ chứng khoán như lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh gấp 10,7 lần (183 tỷ đồng), lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư gấp 2,4 lần (92 tỷ đồng).

Đáng chú ý quý III, ACB dành hơn 820 tỷ đồng để trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (gấp 5 lần), do đó dù lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 25% (3.436 tỷ đồng), Ngân hàng báo lãi trước thuế chỉ gần 2.616 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 66% so với cùng kỳ, đạt hơn 11.780 tỷ đồng. Tuy nhiên, Ngân hàng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng hơn 2.812 tỷ đồng, gấp 4 lần. Kết quả, ACB báo lãi trước và sau thuế tăng 40% so với cùng kỳ, đạt lần lượt 8.968 tỷ đồng và 7.174 tỷ đồng. So với kế hoạch lãi trước thuế cho cả năm 2021 (10.602 tỷ đồng), ACB đã thực hiện được 85% chỉ tiêu sau 9 tháng.

PV

Bài liên quan