Phú Thọ: Giải ngân gần 165 tỷ đồng cho vay vệ sinh nước sạch và vệ sinh môi trường

15:05 21/05/2024

Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Phú Thọ đã giải ngân gần 165 tỷ đồng cho trên 8 nghìn lượt hộ gia đình tại vùng nông thôn vay vốn.

Ngân hàng CSXH tỉnh đã giúp hàng chục nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh có điều kiện đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp các công trình nước sạch, vệ sinh
Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã giúp hàng chục nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh có điều kiện đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp các công trình nước sạch, vệ sinh.

Với mục tiêu nâng cao tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, thời gian qua Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, bảo đảm giải ngân nhanh, kịp thời, đúng quy định, đối tượng tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân ở khu vực nông thôn tiếp cận với vốn vay ưu đãi, xây dựng các công trình nước sạch và công trình vệ sinh.

Chương trình đã giải ngân gần 165 tỷ đồng cho trên 8 nghìn lượt hộ gia đình tại vùng nông thôn vay vốn; nâng tổng dư nợ của Chương trình lên trên 1.259 tỷ đồng, cho trên 65 nghìn hộ gia đình được vay vốn.

Đây là Chương trình có số dư cao nhất chiếm 20,29%/tổng dư nợ, sau các chương trình tín dụng như: Cho vay hộ nghèo, cho vay hộ cận nghèo và cho vay hộ SXKD vùng khó khăn. Huyện Thanh Thủy có số dư nợ cao nhất là trên 128 tỷ đồng cho 6.681 hộ vay.

Từ nguồn vốn vay, hàng chục nghìn công trình nước sạch, công trình vệ sinh được xây mới, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm sức khỏe nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân; bảo vệ môi trường, đưa các xã sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Quốc Huy