Phát hành trái phiếu doanh nghiệp: Yêu cầu "siết" chặt

DNHN - Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã ký công văn số 10059/BTC-VP với nội dung yêu cầu kiểm soát chặt chẽ việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành công văn số 10059/BTC-VP gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Vụ Tài chính ngân hàng và Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam yêu cầu triển khai một số giải pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN).

Cụ thể, Vụ Tài chính ngân hàng chủ trì, phối hợp với UBCKNN và các đơn vị triển khai các quy định mới về phát hành TPDN tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp: Yêu cầu
Bộ Tài chính yêu cầu "siết" chặt việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp:

Nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện các quy định về quản lý, giám sát thị trường TPDN, trong đó tập trung xây dựng các biện pháp thanh tra, giám sát, thắt chặt việc phát hành TPDN riêng lẻ không có tài sản bảo đảm hoặc chất lượng tài sản bảo đảm và uy tín của DN phát hành thấp nhằm hướng tới thị trường minh bạch, an toàn và hạn chế rủi ro.

Thứ hai, UBCKNN chủ trì, phối hợp với Vụ Tài chính ngân hàng và các cơ quan liên quan tăng cường, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình phát hành và cung cấp dịch vụ về TPDN riêng lẻ, đặc biệt là việc phát hành của các DN nhỏ lẻ, mới thành lập, hoạt động trong các lĩnh vực có tính rủi ro cao, có kết quả kinh doanh không rõ ràng, thực chất.

Tập trung rà soát, kiểm tra phát hiện các DN có dấu hiệu vi phạm, lách quy định của pháp luật trong việc phát hành TPDN. Trường hợp phát hiện các hành vi lừa đảo, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư thì khẩn trương chuyển cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật.

Thực tế thời gian vừa qua, việc phát hành TPDN chủ yếu thông qua hình thức phát hành riêng lẻ, tỉ lệ phát hành ra công chúng rất nhỏ. Để việc phát hành thuận lợi, nhiều DN chào mời mua TP với lãi suất cao, trung bình ở mức gấp 1,5 lần, thậm chí gấp 2 lần lãi suất huy động của ngân hàng. Nhà đầu tư cá nhân được xem là đối tượng yếu thế trên thị trường TPDN và đối mặt với không ít rủi ro do thiếu thông tin. Việc phát hành TPDN riêng lẻ cũng bộc lộ nhiều rủi ro cho nhà đầu tư và có nguy cơ gây mất an ninh, an toàn nền tài chính quốc gia.

Linh Anh

Tin liên quan