PG Bank chỉnh room ngoại tạm thời còn 2%

21:10 19/04/2022

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) sẽ điều chỉnh tạm thời giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài hiện tại là 2% vốn điều lệ.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ vừa được công bố, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank, PGB/UPCoM) đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 430 tỷ đồng trong năm 2022, tăng 33% so với năm 2021. Đồng thời, Ngân hàng sẽ điều chỉnh tạm thời giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài hiện tại là 2% vốn điều lệ. 

PG Bank,
PG Bank chỉnh room ngoại tạm thời còn 2%

PG Bank đặt mục tiêu đến cuối năm 2022, tổng tài sản đạt 43,659 tỷ đồng, tăng 7.7% so với đầu năm. Tổng huy động đạt 38,453 tỷ đồng, tăng 7.8%, trong đó huy động vốn thị trường 1 đạt 30,848 tỷ đồng, tăng 9.9%. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 29,885 tỷ đồng, tăng 8.7%, tính cả đầu tư trái phiếu doanh nghiệp thì tỷ lệ tăng trưởng tín dụng kế hoạch là 7%. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 430 tỷ đồng trong năm 2022, tăng 33% so với năm 2021.

Thời gian dự kiến áp dụng tỷ lệ sở hữu nước ngoài điều chỉnh tạm thời từ khi có giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng do UBCKNN cấp cho Petrolimex, cho tới khi Petrolimex nhận được công văn từ UBCKNN trả lời về kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Petrolimex.Một vấn đề quan trọng nữa là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đang triển khai việc thoái toàn bộ vốn tại PG Bank thông qua hình thức đấu giá công khai tại Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Để đảm bảo nhà đầu tư nước ngoài tham gia và trúng đấu giá không vi phạm tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa theo quy định 30%, PG Bank sẽ trình ĐHĐCĐ điều chỉnh tạm thời giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài giao dịch trên sàn UPCoM tạm thời là 2% vốn điều lệ PG Bank.

PV