Nhu cầu nhập khẩu cao su Việt lớn của Ấn Độ trong 2022

10:47 07/01/2022

Ấn Độ - quốc gia đông dân bậc nhất thế giới - đã và đang có nhu cầu nhập khẩu cao su Việt ổn định trong những năm vừa qua. Giới chuyên môn dự báo rằng 2022 có thể là 1 năm bùng nổ của cao su Việt xuất khẩu sang Ấn Độ.

Thu hoạch cao su ở Ấn Độ

Thu hoạch cao su ở Ấn Độ. (Ảnh: Scroll.in)

Cụ thể, Ấn Độ trong 10 tháng đầu năm 2021 đã nhập khẩu 969,34 nghìn tấn cao su (mã HS 4001; 4002; 4003; 4005), trị giá 1,93 tỷ USD - tăng 38,1% về lượng và tăng 72,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Indonesia, Hàn Quốc, Việt Nam, Malaysia và Thái Lan là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su cho Ấn Độ. 

Đáng chú ý, nhập khẩu cao su từ các thị trường này đều tăng trưởng mạnh cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Trong 10 tháng năm 2021, Việt Nam là thị trường lớn thứ 3 cung cấp cao su cho Ấn Độ với 82,59 nghìn tấn, trị giá 157,15 triệu USD, tăng 53,5% về lượng và tăng 101,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Cao su nhập khẩu từ Việt Nam chiếm 8,5% trong tổng lượng cao su nhập khẩu của Ấn Độ, tăng so với mức 7,7% của cùng kỳ năm 2020. Trong 10 tháng năm 2021, Ấn Độ nhập khẩu 404,81 nghìn tấn cao su tự nhiên (mã HS: 4001), trị giá 741,07 triệu USD, tăng 32% về lượng và tăng 68,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, Việt Nam là thị trường lớn thứ 2 cung cấp cao su tự nhiên cho Ấn Độ với 81,19 nghìn tấn, trị giá 154,1 triệu USD, tăng 52,5% về lượng và tăng 99,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Thị phần cao su tự nhiên của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Ấn Độ trong 10 tháng năm 2021 chiếm 20,1%, tăng so với mức 17,4% của cùng kỳ năm 2020. Cơ cấu thị trường chính cung cấp cao su tự nhiên cho Ấn Độ trong 10 tháng năm 2021 có sự thay đổi khi thị phần cao su của Indonesia, Singapore trong tổng nhập khẩu của Ấn Độ giảm, trong khi thị phần của Việt Nam, Malaysia, Bờ Biển Ngà và Thái Lan lại tăng. Ấn Độ trong 10 tháng đầu năm 2021 cũng đẩy mạnh nhập khẩu cao su tổng hợp (mã HS: 4002), với 471,24 nghìn tấn, trị giá 1,02 tỷ USD, tăng 46,2% về lượng và tăng 83,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, trong đó Hàn Quốc, Nga, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Singapore là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su tổng hợp cho Ấn Độ, trừ Singapore thì nhập khẩu cao su từ các thị trường này đều tăng khá so với cùng kỳ năm 2020. Giới chuyên môn dự báo trong 2022, Ấn Độ sẽ còn nhập khẩu số lượng lớn hơn cao su Việt bởi vị trí địa lý thuận lợi và chất lượng sản phẩm cao su của chúng ta ngày càng tăng. 

Hương Thảo