Nghệ An dự kiến dành hơn 5 tỷ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

00:00 12/10/2020

(Chiều 12/8, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Nghị quyết để trình HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo dự thảo Nghị quyết này, tỉnh Nghệ An sẽ dành 5,15 tỷ đồng để hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong giai đoạn 2021 – 2025.

Hội nghị nói trên diễn ra dưới sự chủ trì của ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An. Tại hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành, hiệp hội doanh nghiệp cấp tỉnh và UBND một số huyện, thị, thành đã tham gia góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh Nghệ An về một số chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025.

Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Nghị quyết để trình HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025 diễn ra dưới sự chủ trì của ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An

Được biết, sau khi Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng với Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ra đời, Sở Tư pháp được giao xây dựng dự thảo Nghị quyết nêu trên để trình HĐND tỉnh Nghệ An.

Theo dự thảo, từ 2021 đến 2025, tỉnh Nghệ An dành khoảng 5,15 tỷ đồng (bình quân mỗi năm trên 1 tỷ đồng)  để hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đáng chú ý, 1 trong 4 chính sách dự thảo đưa ra thì có chính sách hỗ trợ 10 triệu đồng/doanh nghiệp và mỗi năm không quá 10 doanh nghiệp.

Tại hội nghị, đại diện Sở Tư pháp đã tổng hợp ý kiến đóng góp của một số sở ngành, hiệp hội doanh nghiệp vào chính sách. Đồng thời giải trình lý do tiếp thu và không tiếp thu góp ý của các sở, ngành và hiệp hội vào dự thảo nhằm tránh chồng chéo, trùng lặp với chính sách khác.

Trong thời gian diễn ra hội nghị, đại diện các sở, ngành, hiệp hội và các huyện, thị, thành tiếp tục góp ý bổ sung làm rõ nguyên tắc, đối tượng thụ hưởng là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đại diện Sở Tư pháp trình bày dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hông Vinh tiếp thu ý kiến đóng góp mang tính thực tiễn cao của các sở ngành, hiệp hội doanh nghiệp cũng như UBND các huyện, thị, thành.

“Trên cơ sở lắng nghe giải trình của Sở Tư pháp, đề nghị các sở, ngành rà soát, cân đối nguồn lực tài chính hỗ trợ, cân đối thêm để tăng số doanh nghiệp được hỗ trợ trực tiếp hàng năm, thay vì 10 doanh nghiệp/năm như dự thảo. Giao Ban soạn thảo của tỉnh tiếp thu, rà soát các đối tượng doanh nghiệp thụ hưởng, hạn chế trùng lặp  với chính sách khác. Quá trình triển khai các chính sách hỗ trợ chú ý lồng ghép các kênh và nguồn để hỗ trợ pháp lý thiết thực, không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho người lao động. Sớm hoàn thiện dự thảo chính sách trên để trình HĐND tỉnh sớm cho ý kiến thông qua theo kế hoạch” – ông Vinh nhấn mạnh.

Theo số liệu thống kê, hiện toàn tỉnh Nghệ An có gần 22 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập, trong đó có khoảng gần 12 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động. Tuy nhiên, trên 90% doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, thậm chí siêu nhỏ nên việc hỗ trợ, trong đó có hỗ trợ về pháp lý là vô cùng cần thiết.

Văn Cương