Nghệ An chỉ đạo thực hiện kịp thời chính sách tín dụng cho doanh nghiệp vay để trả lương

DNHN - Nghệ An chỉ đạo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh này tiếp tục thực hiện kịp thời chính sách tín dụng cho người sử dụng lao động vay để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất đối với người lao động, do ảnh hưởng dịch Covid-19…

  Ban đại diện Hội đồng quản trị  Ngân hàng CSXH tỉnh Nghệ An họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 vào sáng nay (13/7).

Theo đó, từ đầu năm 2021, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện giải ngân nguồn vốn hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn có lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, thực hiện các văn bản chỉ đạo của NHCSXH Việt Nam về việc hỗ trợ khách hàng vay vốn gặp khó khăn chưa trả được nợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An đã kịp thời thực hiện các giải pháp nhằm tạo điều kiện cho khách hàng. 

 Ông Trần Khắc Hùng - Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Nghệ An báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2021.

Tại phiên họp thường kỳ để sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, sau khi nghe ý kiến của thành viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh - Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh chỉ đạo: Tăng cường huy động nguồn vốn trên địa bàn và tích cực tranh thủ nguồn vốn từ Trung ương, làm tốt công tác thu hồi nợ đến hạn để tập trung tối đa nguồn lực, nhằm đáp ứng nhu cầu vay cho các đối tượng chính sách. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác bình xét vay vốn đảm bảo công khai, dân chủ, đúng đối tượng, đúng hồ sơ, thủ tục. Không để xảy ra tình trạng cho vay chồng chéo các chương trình, vay vượt hạn mức… Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện kịp thời chính sách tín dụng cho người sử dụng lao động vay để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất đối với người lao động, do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ. 

  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh - Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh Nghệ An phát biểu kết luận cuộc họp. 

Được biết, NHCSXH tỉnh Nghệ An là một trong 15 chi nhánh của NHCSXH Việt Nam được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021.

Văn Cương – Hoàng Lan

Tin liên quan