Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM: sẽ tiếp tục chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

22:00 14/03/2023

Chiều 14/3, Lãnh đạo NHNN chi nhánh TP HCM cho biết, sẽ tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng, nhất là các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ, NH Trung ương và của UBND TP HCM nhằm hỗ trợ DN nhỏ và vừa.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Trước hết là chính sách cho vay ngắn hạn bằng VND đối với 05 nhóm ngành lĩnh vực ưu tiên; cho vay gói hỗ trợ 2% lãi suất theo Nghị định 31 của Chính phủ và các chương trình kích cầu của UBND thành phố; cho vay lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn theo Nghị định 51 của Chính phủ và các chương trình tín dụng khác của Ngân hàng Trung ương theo ngành, lĩnh vực.

Bên cạnh đó, thực hiện thực chất và có hiệu quả các nhiệm vụ thuộc nội hàm cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư. Theo đó, các tổ chức tín dụng (TCTD) tiếp tục cải cách hành chính, quy trình và thủ tục giao,… tạo tiện ích tối đa cho doanh, rút ngắn thời gian giao dịch, chi phí khác có liên quan.

Ngoài sự nỗ lực tăng trưởng tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, ông Nguyễn Đức Lệnh cho rằng, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần không ngừng đổi mới. Cụ thể, đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành doanh nghiệp.

“Đây là những yếu tố cần thiết và quan trọng không chỉ giúp cho doanh nghiệp hoạt động chuyên nghiệp, mà còn là cơ sở để các TCTD thẩm định, xét duyệt, đánh giá và cho vay. Đồng thời bảo đảm thực hiện tốt các yêu cầu về nhiệm vụ hỗ trợ tiếp cận tín dụng”, ông Lệnh nói.

Ông Nguyễn Đức Lệnh cho hay, thực hiện chủ trương lớn của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành các cơ chế chính sách để hỗ trợ vốn, dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng, phát triển.

Trong đó, có chính sách cho vay ngắn hạn bằng VND với lãi suất ưu đãi đã trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp và có tác động tích cực không chỉ đến tăng trưởng, phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong hoạt động sản xuất kinh doanh mà cả về đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động để đáp ứng yêu cầu chính sách và xu hướng phát triển.

TP HCM ghi nhận tốc độ tín dụng duy trì mức tăng khá, tăng cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng chung hàng năm trên địa bàn. Năm 2022, tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn đạt gần 900.000 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2018. Bình quân tăng 26%/năm, trong khi đó tăng trưởng tín dụng chung trên địa bàn bình quân tăng 11%/năm trong 5 năm qua.

Cơ cấu tín dụng hợp lý, phù hợp với nhu cầu phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa, phù hợp với định hướng chính sách. Đơn cử, dư nợ cho vay bằng VND chiếm trên 96% trong tổng dư nợ tín dụng đối với nhóm doanh nghiệp này và dư nợ ngắn hạn chiếm gần 50% tổng dư nợ tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Phân tích theo nhóm ngành lĩnh - vực hoạt động, dư nợ cho vay nhóm ngành thương mại, dịch vụ chiếm tỷ trọng 67%. Đây là tỷ lệ cao nhất trong tổng dư nợ cho vay với doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, cơ chế chính sách về tiền tệ tín dụng và lãi suất của Ngân hàng trung ương đã trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt trong mỗi giai đoạn khó khăn của nền kinh tế: ảnh hưởng khủng hoảng toàn cầu, thiên tai dịch bệnh…

Điển hình như việc cơ cấu lại nợ, giữ nguyên nhóm nợ và cho vay mới với lãi suất thấp theo cơ chế Thông tư 01, 02 và Thông tư 14 để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 đã mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn. Đáng chú ý, chính sách này giúp doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch phục hồi và tăng trưởng trở lại nhanh chóng trong năm 2022.