Năm 2023, Cao su Phước Hòa đặt mục tiêu lãi sau thuế giảm 36%

15:27 16/03/2023

Cao su Phước Hòa kỳ vọng tổng doanh thu công ty mẹ năm 2023 sẽ đạt hơn 1.813 tỷ đồng, giảm gần 17% so với thực hiện năm 2022, doanh thu từ kinh doanh đạt 1.302 tỷ.

HĐQT Công ty CP Cao su Phước Hòa (PHR/HoSE) đã tổ chức phiên họp đầu tiên trong năm nhằm thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023, cũng như chỉ tiêu đặt ra cho một số công ty con.

HĐQT Cao su Phước Hòa kỳ vọng tổng doanh thu công ty mẹ năm 2023 sẽ đạt hơn 1.813 tỷ đồng, giảm gần 17% so với thực hiện năm 2022. Trong đó, doanh thu từ kinh doanh cao su dự kiến ghi nhận 1.302 tỷ đồng, chiếm gần 72% tổng doanh thu.

Cao su Phước Hòa
Cao su Phước Hòa.

Năm 2023, Cao su Phước Hòa đặt mục tiêu lãi trước và sau thuế công ty mẹ đạt lần lượt 549 tỷ đồng và 488 tỷ đồng, giảm hơn 40% và 36% so với năm trước. Mặt khác, Công ty vẫn lên kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền đối với phần lợi nhuận 2023 với tỷ lệ 30%.

Ngoài kế hoạch kinh doanh, Cao su Phước Hòa còn đề ra mục tiêu quý 1/2023. Cụ thể, Công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu công ty mẹ đạt 434 tỷ đồng và lãi trước thuế 208 tỷ đồng, tương đương 24% và 38% kế hoạch năm, tăng 43% về doanh thu nhưng giảm gần 31% về lợi nhuận nếu so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu cho công ty mẹ và hoạt động kinh doanh cao su, Cao su Phước Hòa cũng đặt mục tiêu cho các công ty con thuộc nhiều lĩnh vực kinh doanh khác như kinh doanh gỗ, cho thuê KCN, kinh doanh nội thất,…

P.V (t/h)