Một số nước ở châu Á kích cầu du lịch bằng sáng kiến gì?

DNHN - Một số quốc gia châu Á đã có những sáng kiến phục hồi ngành du lịch nội địa trong bối cảnh “sống chung” với đại dịch COVID-19 như sau:

 PV

Bài liên quan