Kim ngạch xuất nhập khẩu cán mốc 140 tỷ USD vào ngày 15/3

17:53 25/03/2022

Kết quả xuất nhập khẩu trong nửa đầu tháng 3 tăng đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến ngày 15/3 đạt 140,05 tỷ USD, tăng 14,3%, tương ứng với 17,48 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021.

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 3 (từ ngày 1 đến ngày 15/3) đạt 30,55 tỷ USD, tăng 12,7% (tương ứng tăng 3,44 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 2/2022. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 3 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/3 đạt 140,05 tỷ USD, tăng 14,3%, tương ứng tăng 17,48 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021.

Về xuất khẩu, kỳ 1 tháng 3 đạt 15,32 tỷ USD, tăng 5,6% (tương ứng tăng 808 triệu USD) so với kỳ 2 tháng 2/2022. Như vậy, tính từ đầu năm, xuất khẩu của Việt Nam đạt 69,78 tỷ USD, tăng 12,2% tương ứng tăng 7,6 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021.

Về nhập khẩu, kỳ 1 tháng 3 đạt 15,23 tỷ USD, tăng 20,9% (tương ứng tăng 2,64 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 2/2022.Đưa tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước tính từ đầu năm đạt 70,3 tỷ USD, tăng 16,4% (tương ứng tăng 9,9 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 97,45 tỷ USD, tăng 11,8% (tương ứng tăng 10,31 tỷ USD).

Kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 46,59 tỷ USD, tăng 15,9% (tương ứng tăng 6,39 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 66,3% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 50,86 tỷ USD, tăng 8,3%, tương ứng tăng 3,92 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 72,9% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Kỳ 1 tháng 3, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 93 triệu USD. Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/3, Việt Nam vẫn nhập siêu 492 triệu USD.

Kim ngạch nhập khẩu tăng chủ yếu ở một số nhóm hàng như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 568 triệu USD, tương ứng tăng 17,7%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 282 triệu USD, tương ứng tăng 19,8%; vải các lọai tăng 228 triệu USD, tương ứng tăng 65%.

Đình Lợi