Không ép khách hàng mua bảo hiểm nếu không thật sự cần thiết khi cấp tín dụng

07:06 30/06/2021

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TPHCM vừa có văn bản gửi các chi nhánh tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại TPHCM về một số vấn đề trong hoạt động tín dụng.

Cơ quan này yêu cầu các ngân hàng thương mại thực hiện nghiêm các chỉ đạo về hoạt động kinh doanh, đại lý bảo hiểm không ép khách hàng mua bảo hiểm nếu không thật sự cần thiết khi cấp tín dụng. Bên cạnh đó, phải xử lý nghiêm những trường hợp ép khách hàng phải mua các loại bảo hiểm không thực sự cần thiết khi cấp tín dụng cho khách hàng. 

Nhiều khách hàng bị
Nhiều khách hàng bị "ép" mua bảo hiểm nhân thọ khi vay vốn. (Ảnh: PV)

NHNN chi nhánh TPHCM cũng cho biết, qua theo dõi, giám sát tình hình hoạt động của tổ chức tín dụng trên địa bàn trong quý 1-2021 cho thấy, số ngân hàng có dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro như nợ xấu nội bảng tăng, tín dụng bất động sản vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ; chất lượng tín dụng bất động sản chưa được cải thiện…

Để bảo đảm an toàn hoạt động, NHNN chi nhánh TPHCM yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng và phải bảo đảm việc phê duyệt hồ sơ, giải ngân cho khách hàng đúng quy định.

ĐT