Không cho phép Vietnam Airlines hoãn công bố báo cáo quý I

23:15 13/05/2022

UBCKNN yêu cầu Vietnam Airlines phải công bố báo cáo tài chính quý. Đồng thời, hãng hàng không quốc gia còn được yêu cầu khẩn trương công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và báo cáo thường niên năm 2021.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) quyết định không chấp thuận đề nghị được hoãn công bố báo cáo tài chính quý 1/2022 của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, HVN/HoSE) vì cho rằng Vietnam Airlines đưa ra lý do không phù hợp.

Trước đó, lý do mà Vietnam Airlines đưa ra là nhiều cán bộ nhân viên kế toán phải cách ly, điều trị COVID-19. Các nhân sự còn lại phải ưu tiên hoàn thành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 nên chưa thể tập trung lập báo cáo tài chính quý I/2022. Vietnam Airlines cũng cam kết sẽ công bố đầy đủ báo cáo tài chính quý I/2022, nhưng không nêu thời hạn cụ thể.

Không cho phép Vietnam Airlines hoãn công bố báo cáo quý I
Không cho phép Vietnam Airlines hoãn công bố báo cáo quý I.

Với việc không chấp thuận công văn xin gia hạn, UBCKNN yêu cầu Vietnam Airlines phải công bố báo cáo tài chính quý. Đồng thời, hãng hàng không quốc gia còn được yêu cầu khẩn trương công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và báo cáo thường niên năm 2021.

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 14, Thông tư 96/2020 của Bộ Tài chính, tổ chức niêm yết cổ phiếu quy mô lớn phải phải công bố báo cáo tài chính quý trong vòng 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý, tức là báo cáo quý I/2022 phải được công bố chậm nhất vào ngày 20/04/2022.

Công ty đại chúng phải công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán nhưng không vượt quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm, tức là báo cáo năm 2021 phải được công bố chậm nhất vào ngày 31/03/2022.

Báo cáo thường niên phải được công bố trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày công bố báo cáo tài chính năm được kiểm toán nhưng không vượt quá 110 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, tức là báo cáo thường niên 2021 phải được công bố chậm nhất vào ngày 10/04/2022.

PV