Khách hàng tham gia bảo hiểm cần làm gì để đảm bảo quyền lợi?

DNHN - Nguyên tắc trung thực tuyệt đối về tình trạng sức khỏe của mình là điều mà khách hàng cần phải lưu ý trong quá trình làm Hồ sơ yêu cầu Bảo hiểm. Bởi có thế, công ty bảo hiểm nhân thọ mới có cơ sở chi trả quyền lợi bảo hiểm khi sự kiện bảo hiểm xảy ra.

Người tham gia cần nắm nguyên tắc rằng, bảo hiểm là để bảo vệ tài chính trước những rủi ro không lường trước được và những rủi ro có sẵn sẽ được các công ty bảo hiểm thẩm định kỹ lưỡng.

Có ba trường hợp có thể xảy ra sau khi công ty bảo hiểm thẩm định sức khỏe người tham gia.

Thứ nhất, công ty bảo hiểm loại trừ không chi trả bảo hiểm cho những bệnh có sẵn và chỉ bảo vệ trước những bệnh chưa phát sinh.

Hai là, công ty bảo hiểm sẽ thu phí bảo hiểm phụ trội cho các bệnh nền có sẵn, do đó phí đóng bảo hiểm có thể cao hơn so với những hợp đồng bảo hiểm cho người có sức khỏe đạt chuẩn ở cùng độ tuổi.

Ba là, công ty bảo hiểm có thể từ chối hồ sơ yêu cầu tham gia bảo hiểm nếu các rủi ro nằm ngoài các phạm vi có thể chấp nhận bảo hiểm của công ty.

Chính vì thế, nguyên tắc trung thực tuyệt đối về tình trạng sức khỏe của mình là điều mà khách hàng cần phải lưu ý trong quá trình làm Hồ sơ Yêu cầu Bảo hiểm. Bởi có thế, công ty bảo hiểm nhân thọ mới có cơ sở chi trả quyền lợi bảo hiểm khi sự kiện bảo hiểm xảy ra. 

Khách hàng đã đồng thuận với quyết định của Prudential và cho tới thời điểm hiện tại quyền lợi của khách hàng N.T.N.D đã được hoàn tất giải quyết. (Ảnh: LT)
Khách hàng đã đồng thuận với quyết định của Prudential và cho tới thời điểm hiện tại quyền lợi của khách hàng N.T.N.D đã được hoàn tất giải quyết. (Ảnh: LT).

Quay lại với trường hợp của NĐBH N.T.N.D mà gần đây một số trang mạng chia sẻ bài viết "Prudential không đảm bảo quyền lợi khách hàng", kèm theo sau đó là hàng loạt các bình luận từ người đọc cho rằng nội dung này chưa rõ để kết luận, một số các bình luận khác cho thấy sự hoang mang vì bản thân độc giả cũng đang tham gia bảo hiểm nhân thọ.

Trong văn bản trả lời báo chí, Prudential cho biết: Sau khi nhận được hồ sơ yêu cầu bảo hiểm của khách hàng vào ngày 26/11/2020, Prudential đã thẩm định, phát hành HĐBH số 74892381 và hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày 26/11/2020.

Trong thời hạn 21 ngày cân nhắc, Prudential đã nhận được thông tin bổ sung về kết quả khám bệnh và chẩn đoán về tình trạng sức khỏe của Người được bảo hiểm (NĐBH) N.T.N.D sau ngày hiệu lực hợp đồng.

Tiếp theo sau đó, vào tháng 03/2021, công ty đã nhận được yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm và các chứng từ y khoa của NĐBH N.T.N.D cung cấp.

Dựa vào các thông tin sức khỏe bổ sung (mà trước đó NĐBH chưa cung cấp đầy đủ khi tham gia HĐBH), Prudential đã tiến hành tái thẩm định của HĐBH số 74892381.

Sau khi tái thẩm định hợp đồng với đầy đủ thông tin, Prudential xác nhận Hợp đồng bảo hiểm số 74892381 vẫn duy trì hiệu lực, kể từ ngày 26/11/2020 với Sản phẩm bảo hiểm PRU – Đầu Tư Linh Hoạt đối với NĐBH N.T.N.D.

Tuy nhiên, các sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo từ giai đoạn đầu, Bảo hiểm Miễn đóng phí Bệnh hiểm nghèo và PRU- Hành Trang Vui Khỏe đối với NĐBH N.T.N.D sẽ đình chỉ hiệu lực kể từ ngày 26/11/2020 do việc khám bệnh và chẩn đoán về bệnh đã tồn tại trước thời điểm tham gia các sản phẩm bổ trợ này.

Bên cạnh đó, các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ đối với con khách hàng (2 NĐBH bổ sung) vẫn được đảm bảo theo đúng quy định điều khoản đã ký kết.

Theo đó, yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho con của khách hàng được Prudential thanh toán đúng thời hạn cam kết là trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm khách hàng yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho tất cả các lần khám và điều trị là 39.371.063 đồng, bao gồm chi phí nằm viện 6.979.599. 

Prudential cho biết, để đi tới bất kỳ quyết định bảo hiểm nào cho khách hàng, Prudential đánh giá và ra quyết định dựa trên nguyên tắc khách quan, công bằng nhất, để đảm bảo quyền lợi cho tất cả những khách hàng tham gia BHNT.

Quyết định sau khi tái thẩm định được đưa ra là sự cân nhắc thấu đáo nhằm đảm bảo quyền lợi cao nhất cho khách hàng của Prudential.

Được biết, năm 2020, Prudential Việt Nam tiếp tục chi trả hơn 6.700 tỉ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng, tăng 8,1% so với năm 2019, chiếm tới gần 30% toàn ngành. Prudential cũng duy trì mức thanh khoản tốt với biên khả năng thanh toán cao, xấp xỉ 140%, đảm bảo khả năng chi trả cho khách hàng trong bất kỳ tình huống nào.

Lâm Nghi

Tin liên quan