Hiện thực hóa đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” tại thành phố Việt Trì ( Phú Thọ)

DNHN - Là một trong những giải pháp giúp phụ nữ tự phát triển kinh tế, tạo việc làm bền vững, những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ đã hiện thực hóa Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gắn với hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, qua đó giúp phụ nữ tự tin, mạnh dạn vươn lên trong cuộc sống, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế ở địa phương.

 

Mô hình phát triển cây ăn quả kỹ thuật cao của chị Nguyễn Thanh Hòa xã Sông Lô ( Việt Trì) tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng chục lao động
Mô hình phát triển cây ăn quả kỹ thuật cao của chị Nguyễn Thanh Hòa xã Sông Lô ( Việt Trì) tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng chục lao động.

Để tiếp sức ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ, Hội LHPN thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án 939 của Chính phủ về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017 - 2025 với nhiều hoạt động thiết thực như tham gia “Ngày hội phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp và biểu dương điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi giai đoạn 2013 - 2018” do tỉnh tổ chức; tổ chức Ngày hội phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp và ra mắt CLB doanh nhân nữ thành phố với chủ đề “Phụ nữ Việt Trì sáng tạo - kết nối- thành công”; thí điểm xây dựng mô hình phụ nữ khởi nghiệp tại phường Minh Nông, Tiên Cát, đến nay đã duy trì hoạt động 81 mô hình phụ nữ khởi nghiệp ở hầu hết các đơn vị. Điển hình như mô hình: Chăn nuôi gia súc ở Phượng Lâu, chăn nuôi gia cầm ở Sông Lô, sản xuất kinh doanh nấm, hương ở Minh Nông, trồng măng tây ở Hùng Lô, Sông Lô, kinh doanh dịch vụ ăn uống ở Tiên Cát; thành lập Câu lạc bộ doanh nhân nữ thành phố với 38 thành viên nhằm giúp đỡ, hỗ trợ về kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật, nguồn vốn, quảng bá tiêu thụ sản phẩm do hội viên phụ nữ sản xuất, kinh doanh; giúp đỡ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn có việc làm và thu nhập ổn định.

Bằng ý tưởng khởi nghiệp may gia công giày da, vật tư y tế tại nhà của chị Lê Thị Thanh Hương - khu 1, xã Sông Lô, thành phố Việt Trì, Hội LHPN thành phố Việt Trì đã hỗ trợ cho chị vay vốn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và tư vấn hỗ trợ về kỹ thuật, tạo nguồn động viên lớn với chị và gia đình trong những ngày đầu khởi nghiệp. Sau khi có thêm kiến thức, chị quyết định đầu tư mặt bằng và máy móc để phục vụ sản xuất. Với kỹ thuật tốt, người lao động cho gia đình chị lại chăm chỉ nên đã tạo chất lượng sản phẩm tốt, mẫu mã đẹp, mô hình kinh doanh của gia đình chị khẳng định được uy tín đối với bạn hàng, tạo chỗ đứng trên thị trường. Hiện nay, xưởng đã tạo việc làm thường xuyên cho từ 30-35 lao động với thu nhập bình quân từ 4-5 triệu đồng/người/tháng. Trừ mọi chi phí, gia đình chị có thu nhập bình quân khoảng 200 triệu đồng/ năm.
Để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, Hội LHPN thành phố Việt trì đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp gắn với thực hiện khâu đột phá “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững” thông qua việc phối hợp khai thác và quản lý nguồn vốn của các tổ chức tín dụng. Đến nay, tổng dư nợ trên 140 tỷ đồng, vượt 35% so với năm 2016, giải ngân cho gần 25 nghìn lượt hội viên, phụ nữ vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hội viên phụ nữ của địa phương. 
Ngoài ra, Hội còn phối hợp, lồng ghép các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế trên cơ sở thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế của thành phố về chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nông nghiệp cận đô thị, xây dựng nông thôn mới, xây dựng cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng các vùng chuyên canh nông nghiệp sạch... Phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về chuyển giao khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt cho hàng vạn lượt cán bộ, hội viên. Từ có kiến thức, hội viên, phụ nữ đã ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào chăn nuôi, trồng trọt, mang lại hiệu quả kinh tế cao như mô hình: Trồng hoa, trồng rau an toàn, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, chế biến nông sản, thực phẩm an toàn… 
Bà Nguyễn Thị Kim Khánh - Chủ tịch Hội LHPN thành phố Việt Trì cho biết: Với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” đã và đang được các cấp Hội phụ nữ “khơi nguồn” cho hội viên phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, phát triển kinh tế. Hoạt động hỗ trợ này giúp phụ nữ có những đóng góp tích cực trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững tại địa phương. 

PV

Tin liên quan