Hà Tĩnh thêm 10 sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1/2021

DNHN - Đợt 1 năm 2021, Hội đồng Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Hà Tĩnh năm 2021 sẽ tổ chức đánh giá, phân hạng 31 sản phẩm.

Sáng 21/9, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Hà Tĩnh tổ chức kiểm tra, soát xét các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1/2021.

Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận các chủ thể đã tiếp cận kịp thời các văn bản hướng dẫn, tổ chức sản xuất, thiết kế bao bì, nhãn mác đạt yêu cầu về thẩm mỹ cũng như các quy định của pháp luật.

Hà Tĩnh thêm 10 sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1/2021
Hà Tĩnh thêm 10 sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1/2021.

Các thành viên đoàn cũng chỉ rõ một số sản phẩm đang còn hạn chế, cần bổ sung, hoàn thiện như: Hình thức bao bì, nhãn mác phải phù hợp, đảm bảo các thông số, nội dung theo quy định pháp luật; hoạt động sản xuất phải đảm bảo thực chất, hiệu quả; công tác vệ sinh môi trường, truy xuất nguồn gốc trong quá trình sản xuất phải đảm bảo.

Trước đó, ngày 13/8, Hội đồng Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Hà Tĩnh năm 2021 đã phân công 4 đoàn công tác kiểm tra, soát xét 21 sản phẩm tại các huyện Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Hương Sơn, Nghi Xuân và TX Kỳ Anh.

Đợt 1 năm 2021, Hội đồng Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Hà Tĩnh năm 2021 sẽ tổ chức đánh giá, phân hạng 31 sản phẩm.

Theo kế hoạch, từ ngày 23 - 25/9, Hội đồng Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Hà Tĩnh năm 2021 sẽ tổ chức đánh giá, phân hạng 31 sản phẩm này.

PV

Tin liên quan